Την παραίτησή του υπέβαλε στον υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιούσιας του Δημόσιου Κώστας Μητρόπουλος.

Στην επιστολή παραιτήσεως, η όποια κοινοποιήθηκε στους τρεις αρχηγούς των πολιτικών κόμματων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, ο κ. Μητρόπουλος προσδιορίζει στα 300 εκατ. ευρώ τον εφικτό στόχο για τις αποκρατικοποιήσεις το 2012, όταν το Μνημόνιο προβλέπει 3 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, αναφέρει πως η νέα εκλεγμένη κυβέρνηση δεν έδωσε την στήριξη που χρειάζεται στις σημερινές συνθήκες το ΤΑΙΠΕΔ, αλλά αντιθέτως, με έμμεσο αλλά συστηματικό τρόπο, μείωσε το κύρος και την αξιοπιστία του στα μάτια των πιθανών επενδυτών.

Αποδίδει δε την παραίτησή του στο ότι η κυβέρνηση δεν όρισε μέχρι σήμερα πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να ξαναρχίσουν οι συνεδριάσεις του και να επιταχύνει το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.

Αφήνοντας αιχμές για παρέμβαση στις υποθέσεις του Ταμείου, ο κ. Μητρόπουλος σημειώνει πως σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο (Ν3986/2011) του ΤΑΙΠΕΔ το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τριετή θητεία και τα μέλη του δεν μπορούν να παυθούν παρά μονό για σπουδαίο λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Όπως αναφέρει, στο διάστημα των τελευταίων 11 μηνών ολοκληρωθήκαν τέσσερις αποκρατικοποιήσεις με συνολικά έσοδα 1,8 δισ. ευρώ και έχει ξεκινήσει η διαδικασία για έξι ακόμη αποκρατικοποιήσεις, συνολικών αναμενόμενων προσόδων ύψους 1,3 δισ. ευρώ, για τις οποίες όμως απαιτούνται να προηγηθούν 77 ενέργειες του Ελληνικού Δημοσίου.

Έχει γίνει επίσης σημαντική προσπάθεια προωθήσεως των αποκρατικοποιήσεων στους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους, η όποια οδήγησε ήδη σε 17 ενδιαφερόμενους για τη ΔΕΠΑ, εννέα για το Ελληνικό, τρεις για τα Κρατικά Λαχεία και τρεις για το ΙΒC.

Σε στάδιο προχωρημένης προετοιμασίας βρίσκονται εννέα αποκρατικοποιήσεις, με εκτιμώμενο ύψος 2,5 δισ. ευρώ, οι όποιες μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα, ενώ για 13 ακόμη αποκρατικοποιήσεις εξελίσσεται η προετοιμασία. Συνολικά, το ΤΑΙΠΕΔ χειρίζεται σήμερα 28 αποκρατικοποιήσεις.

Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή 82.000 δημόσιων ακινήτων από 35 διαφορετικούς δημόσιους φορείς, αναπτύχτηκε υποδομή για την παρακολούθηση τους, ενώ συνεχίζεται ο διεξοδικός νομικός και τεχνικός έλεγχος σε δεκάδες ακίνητα.

Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων κατά 90% αφορά σε πώληση δικαιωμάτων γης και παραχώρηση υποδομών. Η εφαρμογή του θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσθετές επενδύσεις ύψους μεγαλυτέρου των 25 δισ. ευρώ στην περίοδο μέχρι το 2020, που με τη σειρά τους θα αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 3% ετησίως και θα προσθέσουν 150.000 νέες θέσεις εργασίας.

«Για να ενημερώσω τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο και να εξασφαλιστεί η συνέχεια διοίκησης στο ΤΑΙΠΕΔ η παραίτηση μου ισχύει από την 10η Αυγούστου 2012» αναφέρει στη δήλωση παραίτησης ο κ. Μητρόπουλος.