Ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων σε  συνεργασία με τον ΕΛ.Γ.Ο ΄΄ΔΗΜΗΤΡΑ΄΄ και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε –Π.Κ διοργάνωσαν ημερίδα στον Πύργο Μονοφατσίου με θέμα την Διαχείριση των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα πλαίσια μιας προσπάθειας διαρκούς επιμόρφωσης των κτηνοτρόφων και προσανατολισμού στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων μέσα από την ορθολογική διαχείριση των εκτροφών και την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων που διατίθενται στην αιγοπροβατοτροφία (βοσκότοποι – νερά – γεωργική γη κ.λ.π.).

Στα πλαίσια της ημερίδας αναλύθηκαν και συζητήθηκαν με τους κτηνοτρόφους τα θέματα διαχείρισης της αναπαραγωγής των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, προγράμματα της ορθολογικής διατροφής των ζώων για αριστοποίηση των αποδόσεων, συστήματα σταυλισμού για μεγιστοποίηση των αποδόσεων και πρόληψη των νοσημάτων και συστήματα και μέθοδοι πρόληψης νοσημάτων στις αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Παράλληλα αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν μέθοδοι  διαχείρισης των βοσκοτόπων μέσω της εφαρμογής της περιτροπικής βόσκησης τους για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της απόδοσης τους και την προστασία από την υπερβόσκηση. Παρουσιάστηκαν τα είδη των κτηνοτροφικών φυτών που μπορούν να καλλιεργηθούν και οι μέθοδοι καλλιέργειας τους για άριστη παραγωγή.

Τα παραπάνω θέματα εισηγήθηκαν οι:

Στεφανάκης Αλέκος, Δρ Κτηνίατρος  και Γεωργουλάκης Γιώργος, Γεωπόνος.