Μείωση 10,3% σημείωσε ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με τα καύσιμα, σε ετήσια βάση το Μάιο του 2012, έναντι μείωσης 10,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Χωρίς τα καύσιμα, ο Δείκτης Όγκου μειώθηκε κατά 9,4%, έναντι μείωσης 10,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Εν τω μεταξύ, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, με τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% σε ετήσια βάση το Μάιο του 2012, έναντι μείωσης 7,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Χωρίς τα καύσιμα, σημείωσε μείωση 8,8%, έναντι μείωσης 8,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.