Συγκροτήθηκε σε σώμα - μετά τις εκλογικές διαδικασίες – το νέο Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου της «Αναπτυξιακής Κρήτης» . Η σύνθεση του νέου προεδρείου το οποίο εξελέγη ομόφωνα έχει ως εξής :

• Πρόεδρος : Αλιφιεράκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
• Αντιπρόεδρος Α΄: Μαργαρώνης Ιωάννης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων.
• Αντιπρόεδρος Β΄: Χαριτάκης Θωμάς, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου.
• Αντιπρόεδρος Β΄: Γιακουμάκης Γεώργιος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.

• Μέλη :

o Κουρλετάκης Γεώργιος, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.
o Επανωμεριτάκης Γεώργιος, Διευθυντής Δικτύου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.
o Νικολακάκης Γεώργιος, Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.