Περαιτέρω υποχώρηση στις τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα μεσοπρόθεσμα, της τάξης του 17%, προβλέπει ο οίκος αξιολόγησης Fitch εξαιτίας των μέτρων λιτότητας, της κρίσης χρέους και της επακόλουθης «σφιχτής» πολιτικής στεγαστικών δανείων.

Ο οίκος αναφέρει ότι από το 2008, οπότε και οι τιμές ακινήτων είχαν αγγίξει το ζενίθ τους, η υποχώρηση φτάνει το 20%.

Η πρόβλεψη της Fitch για επιπλέον πτώση βασίζεται στη λιτότητα, επακόλουθο της κρίσης χρέους, που «οδηγεί σε μειωμένη χορήγηση στεγαστικών δανείων και ενισχύει την οικονομική πίεση σε πιθανούς αγοραστές ακινήτων αλλά και σε όσους έχουν ήδη πάρει στεγαστικά δάνεια».

Ως εκ τούτου, ο οίκος αναθεωρεί επί το δυσμενέστερο τον πιστωτικό κίνδυνο για την ελληνική στεγαστική πίστη.

in.gr