Σε δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού 99.270,00 € (με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια έτοιμου φαγητού (πλήρους μεσημβρινού γεύματος / σάντουιτς) για τη σίτιση των ενενήντα (90) μαθητών του Μουσικού Σχολείου Θερίσου Δήμου Χανίων, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, για το σχολικό έτος 2012 – 2013 προχώρησε ο Δήμος Χανίων. Η εν λόγω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29), στις 29Αυγούστου 2012 και από ώρα 13:00 έως 13:30. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.