Ρύπανση από την διοχέτευση αποβλήτων, χρώματος μπεζ στην περιοχή Μύτη Γρύντα Ρεθύμνου, εντόπισε κλιμάκιο από προσωπικό της Λιμενικής Αρχής Ρεθύμνου, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας καθώς και του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου μετά από έλεγχο στις παράκτιες εγκαταστάσεις βυρσοδεψείου.

Τα απόβλητα διοχετεύθηκαν μέσω υπόγειου πλαστικού αγωγού από τις δεξαμενές συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων του βυρσοδεψείου με κατάληξη στη θάλασσα και την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.

Έντονη ήταν η δυσοσμία στην βραχώδη ακτή, με \”θετικό\” στοιχείο να είναι μόνο ότι η ανωτέρω ρύπανση χαρακτηρίζεται αυτοδιαλυόμενη και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ζήτημα αντιμετώπισής της.