Ερώτηση για την αναγκαιότητα της ηλεκτροδότησης των θερμοκηπίων κατέθεσε προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο βουλευτής Χανίων της Ν.Δ Χρήστος Μαρκογιαννάκης.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης αναφέρει:

"Στην Περιφερειακή ενότητα Χανίων έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια πολλά θερμοκήπια μη εγκεκριμένου τύπου (ημιμεταλλικά ή μεταλλικά, αυτοκατασκευαζόμενα ή τυποποιημένα), τα περισσότερα εκ των οποίων όμως πληρούν τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές που είναι αναρτημένες στη δικτυακή πύλη του ΥΠΑΑΤ.

Η ηλεκτροδότηση των ως άνω θερμοκηπίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία τους καθώς αφορά στην λειτουργία των μοτέρ των παραθύρων αλλά και την χρήση εξοπλισμού που αυξάνει την παραγωγή (θέρμανση, υδρολίπανση, φωτισμός κλπ).

 Σ’ αυτές τις περιπτώσεις όμως η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής ενότητας Χανίων, αδυνατεί να χορηγήσει την σχετική βεβαίωση για την ηλεκτροδότηση σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 1219/1-2-2005 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τις διαμαρτυρίες  των αγροτών, αφού έτσι αναγκάζονται να λειτουργούν υποβαθμισμένες κατασκευές λόγω της μη δυνατότητας ηλεκτροδότησης τους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων έχει ήδη απευθυνθεί στον ΥΠΑΑΤ προτείνοντας την δυνατότητα ηλεκτροδότησης  όλων των θερμοκηπίων που πληρούν στην ουσία όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές.  

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ : Ερωτάται ο κ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εάν προτίθεται να ικανοποιήσει το υποβληθέν αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, προκειμένου να μπορούν να ηλεκτροδοτηθούν τα θερμοκήπια που πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές του Υπουργείου."