Αυξήσεις, αλλά και μειώσεις κατά περίπτωση έρχονται με τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο νέο καλλικρατικό δήμο Ρεθύμνου, με βάση την εισήγηση της αρμόδιας οικονομικής επιτροπής, που συνεδρίασε χθες και κατέληξε στο τιμολόγιο που θα προταθεί από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο οικονομικών, Τάσο Παπαδουράκη στο δημοτικό συμβούλιο της προσεχούς Τετάρτης.

Μέσα στο νέο καλλικρατικό περιβάλλον, η οικονομική υπηρεσία έχοντας στα χέρια της διαφορετικά δεδομένα ανά δημοτική ενότητα, προσπάθησε, όπως σημείωσε στην Κρητική Επιθεώρηση ο αντιδήμαρχος Τάσος Παπαδουράκης, να εξισορροπήσει όσο είναι δυνατόν τα στοιχεία, κυρίως με γνώμονα τη μέσα σε βάθος τριετίας εξισορρόπηση των στοιχείων σε όλους τους πρώην δήμους.

Έτσι, οι μοναδικές αναπροσαρμογές έγιναν στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, τα οποία ουσιαστικά είναι εκείνα που καλύπτουν τον προϋπολογισμό της καθαριότητας για το δήμο Ρεθύμνου. Σε όλα τα υπόλοιπα τέλη, όπως τα τέλη στάθμευσης, τα τέλη στα νεκροταφεία κ.α., δεν προτείνεται καμία αλλαγή.

«Υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια και εμείς προσπαθήσαμε να εξισορροπήσουμε τα δεδομένα», είπε ο κ. Παπαδουράκης. Ο προϋπολογισμός που καταρτίζεται για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό (είναι κοινός) είναι συνολικά 6,476 εκ. ευρώ. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται περίπου 700 χιλιάδες ευρώ για τον ΧΥΤΑ Αμαρίου, 970 χιλ ευρώ για τον εργολάβο καθαριότητας, 3 εκ. ευρώ περίπου για τη μισθοδοσία και μία σειρά ακόμα από υπηρεσίες.
Η συζήτηση για την αναπροσαρμογή των τελών έχει καθοριστεί να γίνει στη συνεδρίαση της προσεχούς Τετάρτης, που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα.

ΟΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στη δημοτική ενότητα Ρεθύμνου μέχρι σήμερα είχαν ως εξής:
• 1,2 ευρώ τ.μ. για το οικιακό τιμολόγιο
• 0,65 ευρώ τ.μ. το τιμολόγιο στους οικισμούς
• 4,36 ευρώ τ.μ. για την επαγγελματική στέγη
• 5,32 ευρώ τ.μ. για τα ξενοδοχεία
• 2,15 ευρώ τ.μ. για τους στεγασμένους υπαίθριους και εξωτερικούς χώρους
Προτείνεται πλέον:
• 1,2 ευρώ τ.μ. για το οικιακό τιμολόγιο
• 0,85 ευρώ τ.μ. το οικιακό τιμολόγιο στους οικισμούς
• 1,1 ευρώ τ.μ. για την επαγγελματική στέγη στους οικισμούς
• 4,36 ευρώ τ.μ. για την επαγγελματική στέγη (παραμένει ως έχει)
• 5,32 ευρώ τ.μ. για τα ξενοδοχεία (παραμένει ως έχει)
• 2,15 ευρώ τ.μ. για τους στεγασμένους υπαίθριους και εξωτερικούς χώρους (παραμένει ως έχει)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Τα μέχρι σήμερα τιμολόγια στην δημοτική ενότητα Αρκαδίου είχαν ως εξής:
• 0,55 ευρώ τ.μ. για το οικιακό τιμολόγιο
• 1,1 ευρώ τ.μ. για την επαγγελματική στέγη (ενιαίο τιμολόγιο και για τα ξενοδοχεία, ενώ θα έπρεπε να είναι διαχωρισμένο)
Με τα νέα δεδομένα προτείνεται:
• 0,85 ευρώ τ.μ. για το οικιακό τιμολόγιο (συμπεριλαμβάνονται και τα ξενοδοχεία σε ό,τι αφορά το οικιακό κομμάτι, δηλαδή τις κλίνες)
• 1,1 ευρώ τ.μ. για την επαγγελματική στέγη
• 2 ευρώ τ.μ. για την επαγγελματική στέγη στην παραλιακή ζώνη
• 4,25 ευρώ τ.μ. για τα ξενοδοχεία (πλην του οικιακού τιμολογίου, δηλαδή των κλινών)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΠΠΑΙΩΝ
Τα μέχρι σήμερα τιμολόγια στην δημοτική ενότητα Λαππαίων είχαν ως εξής:
• 1,8 ευρώ τ.μ. στο σύνολο των τελών
Προτείνεται:
• 1,7 ευρώ τ.μ. το οικιακό τιμολόγιο
• 2 ευρώ τ.μ. η επαγγελματική στέγη στην παραλιακή ζώνη
• 1,7 ευρώ τ.μ. η επαγγελματική στέγη στους οικισμούς

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ
Τα μέχρι σήμερα τιμολόγια στην δημοτική ενότητα Νικ. Φωκά είχαν ως εξής:
• 1,07 ευρώ τ.μ. στο σύνολο των τελών
Προτείνεται:
• 1,07 ευρώ τ.μ. το οικιακό τιμολόγιο
• 2 ευρώ τ.μ. η επαγγελματική στέγη στην παραλιακή ζώνη
• 1,07 ευρώ τ.μ. η επαγγελματική στέγη στους οικισμούς

Της Aγγελική Καλλέργη, goodnet.gr