Σε βραχυπρόθεσμο εσωτερικό δανεισμό προχώρησε και αυτόν το μήνα το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) προκειμένου να καλύψει τρέχουσες ανάγκες. Συγκεκριμένα, θα λάβει 200 εκατομμύρια ευρώ από το επικουρικό του ΙΚΑ, το ΕΤΕΑΜ και 30 εκατομμύρια από το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ).

Το ΙΚΑ καταφεύγει σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό κάθε μήνα από την αρχή του έτους, ώστε να διασφαλίσει τη ρευστότητα του Ταμείου. Ο λόγος είναι, ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές στο τέλος κάθε μήνα, οπότε έχουν ήδη καταβληθεί συντάξεις και παροχές.