Συνεχίζονται πανελλαδικά μέχρι 31 Οκτωβρίου οι κινητοποιήσεις στο χώρο της Δικαιοσύνης λόγω των αναμενόμενων νέων περικοπών στις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών.

Σήμερα η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών αποφάσισε την παράταση των κινητοποιήσεων έως το τέλος του μήνα και τη σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης στις 30 Οκτωβρίου, προκειμένου να καθοριστεί η περαιτέρω πορεία των διοικητικών δικαστών.

Ειδικότερα, οι διοικητικοί δικαστές συνεκτίμησαν σήμερα «το γεγονός ότι καμία από τις προτάσεις που ήδη εκφράστηκαν πολλάκις από τις Δικαστικές Ενώσεις δεν έχει γίνει δεκτή ούτε διαφαίνεται ότι έχουν αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής επεξεργασίας, καθώς και ότι η μέχρι τώρα υπεύθυνη στάση τους έχει εκληφθεί από τις τελευταίες κυβερνήσεις ως δεδομένη, άλλως ως ένδειξη ότι η Δικαιοσύνη μπορεί να λειτουργεί με την ίδια αυταπάρνηση, οποιοδήποτε φορτίο και αν επωμίζεται και υπό οσοδήποτε απαράδεκτες συνθήκες και αν καλείται να απονείμει δίκαιο».

Κατόπιν αυτών, αποφάσισαν, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, την παράταση της αυτεπάγγελτης αναβολής της συζήτησης όλων των υποθέσεων που εκδικάζονται στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία της χώρας και τη μη δημοσίευση, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δικαστικών αποφάσεων, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων. Ακόμη, αποφάσισαν την αποχή κατά το ίδιο διάστημα, από οποιαδήποτε διοικητικής φύσεως εργασία ή έργο, μη συνδεόμενο με τα δικαιοδοτικά καθήκοντα.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την επεξεργασία και την κατάθεση, σε συνεργασία και με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, «ενδίκων βοηθημάτων στα αρμόδια δικαστήρια, για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος των δικαστικών λειτουργών».

Παράλληλα, και οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάσισαν την παράταση των κινητοποιήσεών τους έως τις 20 Οκτωβρίου, που κανονικά θα έληγαν την ερχόμενη Κυριακή, 7 Οκτωβρίου.

Τα μέλη της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάσισαν να κατεβαίνουν από τις έδρες από τις 10.30 π.μ. έως το τέλος του ωραρίου (3 μ.μ.), ενώ για το ίδιο διάστημα αναστέλλουν τη δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι και οι δικαστικοί και οι εισαγγελικοί λειτουργοί βρίσκονται σε κινητοποιήσεις έως τις 20 Οκτωβρίου, όποτε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θα πραγματοποιήσει νέα Γενική Συνέλευση για να καθορίσει τις περαιτέρω κινητοποιήσεις τους.

Στο μεταξύ η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ), σε ανακοίνωση της, απαντώντας ουσιαστικά στον προϊστάμενο της Επιθεώρησης των Δικαστηρίων, αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Χρυσικό, επισημαίνει ότι «δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν και να αποδοθούν ευθύνες στους δικαστές για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις».

Πριν από τρεις μέρες ο κ. Χρυσικός απέστειλε στους προϊσταμένους (διευθύνοντες) των δικαστηρίων της χώρας έγγραφο με το οποίο ζητάει «λίστα» με τα ονόματα των δικαστών που κατεβαίνουν από την έδρα, από τις 10 π.μ. έως τη λήξη του ωραρίου (3 μ.μ.), σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Δικαστικών Ενώσεων (εκτός του Συμβουλίου της Επικρατείας).

Η ΕΔΕ επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι δεν μπορούν να αποδοθούν ευθύνες κ.λπ. στους δικαστές, δεδομένου ότι η συμμετοχή των δικαστών στις κινητοποιήσεις «η οποία είναι σχεδόν καθολική, πραγματοποιείται σε εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης για το μέχρι την 22.9.2012 χρονικό διάστημα και για το μεταγενέστερο χρονικό διάστημα σε εφαρμογή της απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η λειτουργία της οποίας προβλέπεται από το άρθρο 89 παράγραφος 5 του Συντάγματος».

Και καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΔΕ ότι «οι εν λόγω κινητοποιήσεις (διακοπή συνεδριάσεων κ.λπ.), όπως είναι γνωστό, αποφασίσθηκαν ως μέσο αντίδρασης στην επιμονή της κυβέρνησης να εξακολουθεί να υποβαθμίζει το θεσμό της Δικαιοσύνης και να απαξιώνει τους λειτουργούς της, μη σεβόμενη, μεταξύ των άλλων, το συνταγματικό κατοχυρωμένο μισθολόγιό τους».
real.gr από ΑΠΕ-ΜΠΕ