Την παράταση της προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων για υποθέσεις που λήγουν στα τέλη του 2012 θα ανακοινώσει σύντομα το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την αναμενόμενη εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών θα παρατείνονται οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων τελών και εισφορών που λήγουν στις 31-12-2012 (χρήσεις 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 και 2006) μέχρι και την 31-12-2013.

Έτσι, το Δημόσιο θα κρατήσει ανοικτές προς έλεγχο πλήθος υποθέσεων για τις οποίες αναμένεται εν συνεχεία να καλέσει επιχειρηματίες και επιτηδευματίες να προχωρήσουν σε εκούσια κατάργηση των φορολογικών διαφορών.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες οι φορολογικές διαφορές θα επιλύονται μέσω μιας εναλλακτικής περαίωση. Κατά την νέα αυτή διαδικασία θα μεσολαβή ένας υποτυπώδης έλεγχος, ήτοι δεν θα κλείνει η υπόθεση αυτομάτως με την υπαγωγή του ενδιαφερομένου στην ρύθμιση.newsbeast.gr