Αλλαγές έρχονται στο σύστημα ελέγχου των επιχειρήσεων την ίδια ώρα που εισάγεται ηλεκτρονικό σύστημα σε ΙΚΑ και ΟΑΕΔ για διασταυρώσεις.

Ειδικότερα:

1. Ενισχύεται το ελεγκτικό έργο του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας που θα συνεργάζεται πλέον και με το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στον έλεγχο των επιχειρήσεων. Το ΣΕΠΕ θα έχει πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά στοιχεία των εργοδοτών.

2. Συστήνεται ομάδα ετοιμότητας για άμεση επέμβαση (ύστερα από καταγγελίες) σε 24ωρη βάση.

3. Προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα (έως 50.000 ευρώ) και εξάμηνη φυλάκιση έως και αναστολή της λειτουργίας μιας επιχείρησης για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και ανασφάλιστη εργασία, ιδιαίτερα όταν η επιχείρηση είναι υπότροπη σε αυτήν την παράβαση. Προβλέπονται, όμως, και εκπτώσεις προστίμων για όσους αποκαταστήσουν τη ζημία...

4. Θεσμοθετείται η κάρτα εργασίας που δίνει τη δυνατότητα στο ΣΕΠΕ και στο ΙΚΑ να ελέγχουν ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, το ωράριο εργασίας κ.λπ. Το κίνητρο για όσους ενταχθούν θα είναι η μείωση των εισφορών κατά 10% από 1/7/2011.

5. Επαναδιατυπώνεται η ρύθμιση με την οποία επιβάλλεται στον εργοδότη που απολύει εργαζόμενο ηλικίας 55 - 64 ετών να καταβάλλει για τρία χρόνια το 50% του κόστους αυτασφάλισης του απολυμένου στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

6. Προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις και πρόστιμα για τις παραβάσεις που αφορούν γιατρούς, φαρμακοποιούς και γενικότερα συνεργαζόμενους με τα ταμεία παρόχους υγείας.

7. Δημιουργείται (και για τις επιχειρήσεις) κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα στο υπουργείο Εργασίας, στο οποίο έχουν άμεση πρόσβαση το ΣΕΠΕ, το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΔ για τη διασταύρωση στοιχείων.

imerisia.gr