Με μεγάλη συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διαλέξεων του Επιμελητηρίου Χανίων το πρώτο από μία σειρά σεμιναρίων που προγραμματίζει για την περίοδο 2012 – 2013 ο φορέας .

Το θέμα του σεμιναρίου «Business Plan» κατά την διάρκεια του οποίου αναλύθηκε η περιγραφή των κυριοτέρων δραστηριοτήτων που το απαρτίζουν όπως πελάτες και ανταγωνισμός, στρατηγική μάρκετινγκ - πωλήσεων και οικονομική ανάλυση. Εισηγητές στο σεμινάριο το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ) οι κ.κ. Ιωάννης Μεθόδιος πρώην Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Accenture και Αντώνιος Ματσιουτέλης πρώην Γ. Διευθυντής της Johnson & Johnson