Τη σήμανση των βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων και παρακολούθησή τους µε GPS μελετά η κυβέρνηση με στόχο την πάταξη του λαθρεμπορίου και την εξάρθρωση κυκλωμάτων που «θησαυρίζουν» από τους διαφυγόντες φόρους και δασμούς.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα "Τα Νέα", το μέτρο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο παρεμβάσεων που θα εφαρμόσει τους επόμενους η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων, το οποίο στερεί από τα ταμεία του κράτους περί τα 500 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η σήμανση και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης (GPS), που έχει βρει ανταπόκριση στα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, θα αφορά όλα τα μέσα μεταφοράς καυσίμων και συγκεκριμένα τα βυτιοφόρα Ι.Χ. και ∆.Χ., καθώς και τα πλοιάρια που μεταφέρουν ναυτιλιακά καύσιμα.

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων αφορά όλα τα στάδια διακίνησης καυσίμων και προβλέπει επίσης:

Την εγκατάσταση του συστήματος εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Ηδη μεγάλος αριθμός πρατηρίων έχει εγκαταστήσει το σύστημα, και η κυβέρνηση μελετά τη χρηματοδότηση του κόστους εγκατάστασης µέσω του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων αλλά και φοροαπαλλαγών, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις.

Τη σύνδεση των ταμειακών μηχανών µε το σύστημα εισροών - εκροών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη παρακολούθηση των διακινούμενων ποσοτήτων από τα σημεία πώλησης.

Την εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης σε όλα τα στάδια διακίνησης των καύσιμων µέσω της υποβολής ηλεκτρονικών στοιχείων. Το μέτρο θα αφορά και τα διυλιστήρια, και τις εταιρείες εμπορίας, και τα πρατήρια ώστε να υπάρχει ο ανάλογος συσχετισμός των διακινούμενων ποσοτήτων αλλά και η σύγκριση των στοιχείων αυτών.

Σε επίπεδο καταστολής σχεδιάζεται επιχειρησιακό σχέδιο του Σ∆ΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό παράνομων χώρων αποθήκευσης λαθραίων καυσίμων.

Τζίρος 2 δισ. ευρώ

Το λαθρεμπόριο καυσίµων οργιάζει, σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, ενώ ο ετήσιος τζίρος υπολογίζεται σε2 δισ. ευρώ κάθε χρόνο και οι απώλειες από τους φόρους υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ. Μάλιστα η αύξηση τιµών των καυσίµων κάνει ακόµα πιο προσοδοφόρα την «επιχείρηση λαθρεµπορίας» καθώς µε την τιµή της βενζίνης σε 1,675 ευρώ το λίτρο, για κάθε λαθραίο λίτρο που διακινείται ο λαθρέµπορος βάζει στην τσέπη περίπου 1 ευρώ.

Ετσι, λαθραία φορτία καυσίµων ξεκινούν πλέον από τη Βόρεια Ελλάδα για να διοχετευθούνακόµα και σε πρατήρια της Αττικής, ενώ οι βενζινοπώλες µε επιστολές τους προς το υπουργείο Οικονοµικών έχουν επισηµάνει το πρόβληµα αρκετές φορές.

energypress.gr