Η κορυφαία αρμόδια αρχή για την ασφάλεια από την πυρηνική ενέργεια, στις ΗΠΑ, ψήφισε την Τετάρτη τη διενέργεια επανέλεγχων, για τους κανόνες ασφαλείας, σε όλους τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της χώρας, ανταποκρινόμενη στα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την πυρηνική κρίση στην Ιαπωνία.

Η Ρυθμιστική Επιτροπή Πυρηνικής Ενέργειας συνέστησε ειδική υπηρεσία δράσης ειδικών, που θα προχωρήσει άμεσα σε αυστηρούς ελέγχους της κατάστασης που βρίσκονται οι πυρηνικοί αντιδραστήρες των ΗΠΑ και θα γνωμοδοτήσει αν χρειάζεται τη λήψη επειγόντων μέτρων σε κάποιους από αυτούς.

ΑΠΕ