596.751 χρήστες του διαδικτύου επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012 προκειμένου να ενημερωθούν για τα δημοτικά θέματα, για τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες που υλοποιούνται στο Δήμο Χανίων καθώς και για το έργο και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η Δημοτική Αρχή σε μια σειρά από τομείς πολιτικής. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των επισκεπτών της ιστοσελίδας του Δήμου για το 2012 είναι αυξημένος κατά 30% περίπου σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2011 γεγονός που δείχνει την αποδοχή αλλά και δυναμική που έχει αναπτύξει η ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων ως βασική πηγή πληροφόρησης για τα δημοτικά θέαμτα.

Στο πλαίσιο αυτό η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει το επόμενο διάστημα την αναβάθμιση της υπάρχουσας ιστοσελίδας με τη δημιουργία και νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών οι οποίες θα συμβάλλουν στην βέλτιστη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δημοτών.

Ο Δήμος Χανίων και στο FACEBOOK
Α
Ταυτόχρονα πολύ μεγάλη απήχηση έχει και η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων στο δημοφιλή ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook (Δήμος Χανίων - Municipality of Chania), η οποία απαριθμεί έως σήμερα 1.605 μέλη ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι τα άτομα που επισκέπτονται αυτή εβδομαδιαίως για να ενημερωθούν για τις δράσεις του Δήμου ξεπερνούν τα 7.000 προερχόμενα – εκτός από την Ελλάδα – και από πολλές χώρες του εξωτερικού όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γερμανία, τη Φινλανδία, το Βέλγιο, την Κύπρο κ.α.