Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι :

1) Από 01/11/2012 έως 15/12/2012 πραγματοποιείται η ετήσια απογραφή του ζωικού πληθυσμού των αιγοπροβάτοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα Κτηνιατρικά Κέντρα του Νομού (Κ.Κ. Χανίων στην Αγυιά, Κ.Κ. Κισάμου στην Κίσαμο, Κ.Κ. Βρυσών στις Βρύσες, Κ.Κ. Βουκολιών στις Βουκολιές και Κ.Κ. Καντάνου στην Κάντανο) Αριθ. Απόφασης: 134167/12-05-2011 των Υπουργών Οικονομικών – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η απογραφή θα πραγματοποιείται Τετάρτη – Πέμπτη και Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ώρες.

2) Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης των αιγοπροβάτων είναι υποχρεωτική. Έτσι, η διαπίστωση μη συμμόρφωσης προς τους κοινοτικούς κανόνες και τις απαιτήσεις του συστήματος σήμανσης και καταγραφής των αιγοπροβάτων κατά τους διενεργούμενους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους αρμοδίων κλιμακίων, επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

3) Έχουν εκδοθεί τα Νέα Μητρώα Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων, τα οποία οι κτηνοτρόφοι θα προμηθεύονται από τα Κτηνιατρικά Κέντρα και τα οποία είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν οι ίδιοι.

Για την ενημέρωση του τρόπου συμπλήρωσης των Νέων Μητρώων, το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους (Σύλλογο Κτηνοτρόφων, Κτηνοτρόφους Ν. Χανίων, υπευθύνους γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης των Δήμων, των γεωργικών ενώσεων, ΟΠΕΚΕΠΕ, μελετητές), την Παρασκευή 02/11/2012 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της που βρίσκονται στην Αγυιά.