Την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, επισκέφτηκε σήμερα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Νομού με σκοπό να την ενημερώσει για μια σειρά ζητημάτων, που απασχολούν τον κλάδο.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στην αδυναμία της Πολιτείας να εξοφλήσει οφειλές από ήδη εκτελεσμένα και πιστοποιημένα έργα, ενώ επεσήμαναν την ανάγκη καλύτερης επίβλεψης τω εκτελούμενων έργων από την πλευρά των τεχνικών υπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
Η κα Λιονή ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του Συνδέσμου και δήλωσε ότι η Αντιπερι-φέρεια Κρήτης επιζητά τη γόνιμη συνεργασία με τους εργολήπτες του Δημοσίου και μάλι-στα στο πλαίσιο αυτό, εντός του Απριλίου ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναου-τάκης θα έχει συνάντηση στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης με φορείς υλοποίησης και εργολήπτες του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.