Νέο δάνειο ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ θα λάβει ο Δήμος Ρεθύμνου από το Ταμείο Παρακαταθηκών, προκειμένου να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς τρίτους.

Μετά την έγκριση της Ελεγκτικής Επιτροπής του υπουργείου Εσωτερικών, το αίτημα για την χορήγηση δανείου ύψους 2.498.026,83 ευρώ έγινε δεκτό και από το Ταμείο Παρακαταθηκών, το οποίο κοινοποίησε επισήμως την θετική απόφασή του στον Δήμο Ρεθύμνου.

Το σύνολο του ποσού αφορά αποκλειστικά την εξόφληση οφειλών που δημιουργήθηκαν έως τις 31.12.2011, σε εργολάβους, προμηθευτές κ.α. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα προσφέρει πολύτιμη «ανάσα» στον μητροπολιτικό Δήμο, καθώς όσο μένουν ανεξόφλητες οι υποχρεώσεις, «μπλοκάρεται» η δραστηριότητά του, αφού σύμφωνα με τα ισχύοντα, για να υλοποιηθούν νέες δαπάνες, πρέπει προηγουμένως να έχουν πληρωθεί οι παλιές. Άλλωστε, μετά τον «Καλλικράτη» ο Δήμος Ρεθύμνου κληρονόμησε χρέη πολλών χιλιάδων ευρώ, κυρίως από τον πρώην Δήμο Αρκαδίου, τα οποία καλείται άμεσα να καλύψει για να αντιμετωπίσει την «οικονομική ασφυξία».

Στο πλαίσιο του αιτήματος για την χορήγηση δανείου, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου κατέθεσε πλήρες «Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης», το οποίο συνοδευόταν από τον αναμορφωμένο
προϋπολογισμό του έτους 2012 και από το σχέδιο προϋπολογισμού της επόμενης τριετίας.

Επίσης, καταρτίστηκε αναλυτική λίστα με τα ανεξόφλητα τιμολόγια και τις πληρωμές που θα γίνουν. Πάντως, επειδή από τότε που κατατέθηκε το αίτημα για την λήψη δανείου, ο Δήμος έχει προχωρήσει ήδη στην εξόφληση μικρού μέρους των τιμολογίων, που υπολογίζεται περίπου στις 200.000 ευρώ, το Ταμείο Παρακαταθηκών είτε θα χορηγήσει δάνειο μικρότερο των 2.498.026,83 ευρώ, δηλαδή περίπου στα 2,2 εκατ. ευρώ, είτε θα συναινέσει στην αντικατάσταση των συγκεκριμένων τιμολογίων, με άλλα που παραμένουν ανεξόφλητα.

Στα τέλη του έτους τοποθετείται χρονικά η εκταμίευση του ποσού. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου στην επόμενη συνεδρίαση του Σώματος, θα κληθούν να εγκρίνουν τους όρους της δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών, στη συνέχεια η σύμβαση θα κατατεθεί για προσυμβατικό έλεγχο στο Κεντρικό Ελεγκτικό Συνέδριο και έπειτα θα «πέσουν» οι τελικές υπογραφές.

Σημειώνεται ότι με το νέο δάνειο των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών, το «δανειακό άνοιγμα» του Δήμου Ρεθύμνου θα ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ, καθώς υπάρχουν από τα προηγούμενα χρόνια δανειακές υποχρεώσεις 10 εκατ. ευρώ περίπου.Ρεθεμνιώτικα Νέα