Οικονομία

 

Προς διόρθωση το λάθος του taxis που φουσκώνει επικίνδυνα τα εκκαθαριστικά

Σε επανεκκαθάριση θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών στις περιπτώσεις εκείνες των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν πριν ενσωματωθούν στο σύστημα εκκαθάρισης οι απαλλακτικές διατάξεις