Η πλήρης απελευθέρωση της εναλλακτικής αγοράς ταξί και φορτηγών προβλέπεται μεταξύ άλλων στις υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μνημονίου ΙΙΙ.

Μέσω των εν λόγω αποφάσεων, θεσπίζεται η εκμίσθωση οχήματος μετά οδηγού, επιτρέπεται η μεταφορά πελατών από και προς το ξενοδοχείο και με μικρότερα των 10 θέσεων οχήματα, ενώ αίρονται οι περιορισμοί στα βυτιοφόρα ιδιωτικής χρήσης.

Με στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, καθίσταται υποχρεωτική έως τις 31 Ιουλίου 2013 η εγκατάσταση GPS σε όλα τα βυτιοφόρα τόσο δημοσίας όσο και ιδιωτικής χρήσης, αλλά και AIS στα «σλέπια», δηλαδή τα πλωτά μέσα ανεφοδιασμού καυσίμων.

Μεταφορά από και προς ξενοδοχεία

Σχετική υπουργική απόφαση αναφέρει ότι για να επιτραπεί η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών ξενοδοχείων είτε με ΤΑΞΙ είτε με ιδιωτικά οχήματα «από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα», θα πρέπει τα οχήματα να φέρουν ταμπέλες ή ενδείξεις, που θα αναγράφουν την επωνυμία του ξενοδοχείου.


Εκμίσθωση οχημάτων μετά οδηγού από τουριστικά γραφεία

Σύμφωνα με άλλη απόφαση, τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ), που εκμισθώνονται πρέπει:

-Να είναι κυβισμού άνω των 1.500 cc,

-να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO V ή μεταγενέστερη,

-να έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας επτά χρόνια, και εάν είναι ανοικτού τύπου, εννέα χρόνια, από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Επίσης, όπως αναφέρεται, τα ΕΙΧ θα εκμισθώνονται με ολική μίσθωση μέσω προκρατήσεως με σύμβαση ελάχιστης διάρκειας 12 ωρών, ενώ θα απαγορεύεται η μεταφορά επιβατών με κόμιστρο.


Βυτιοφόρα

Σύμφωνα με άλλη κοινή υπουργική απόφαση, θα επιτρέπεται η διενέργεια οδικών μεταφορών με βυτιοφόρα ιδιωτικής χρήσης υγρών καυσίμων ή υγραερίων, εάν πληρούνται τα εξής:

-Οι άδειες κυκλοφορίας βυτιοφόρων χορηγούνται σε κατόχους Αδειών Λιανικής Εμπορίας «για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών τους χωρίς περιορισμό στον αριθμό βυτιοφόρων και στη χωρητικότητα κάθε βυτιοφόρου».

Έτσι, θα επιτρέπεται σε βυτιοφόρα ιδιωτικής χρήσης των πρατηριούχων να κινούνται από τις εγκαταστάσεις τους προς τις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας εμπορίας, καθώς και από τις εγκαταστάσεις τους προς τους τελικούς καταναλωτές και αντίστροφα.

Ακόμη, τα βυτιοφόρα των ανεξάρτητων Πρατηρίων θα μπορούν να κινούνται:

- Από τις εγκαταστάσεις τους προς τις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας Διύλισης ή άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α ή Γ, αποκλειστικά για τα πρατήριά τους, και αντίστροφα,

- από τα κατά τον Ν.3054/2020 σημεία εισαγωγής προς τις εγκαταστάσεις τους, αποκλειστικά για τα πρατήριά τους, και αντίστροφα,

- από τις εγκαταστάσεις τους προς τους τελικούς καταναλωτές και αντίστροφα.

Τα βυτιοφόρα ιδιωτικής χρήσης των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης που κατέχουν αποθηκευτικούς χώρους, επιτρέπεται να κινούνται:

-Από τις εγκαταστάσεις τους προς τις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α, και αντίστροφα,
- από τις εγκαταστάσεις τους προς τους τελικούς καταναλωτές και αντίστροφα.

Τα βυτιοφόρα ιδιωτικής χρήσης των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, που δεν έχουν αποθηκευτικούς χώρους, επιτρέπεται να κινούνται:

-Από τις εγκαταστάσεις των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης που κατέχουν αποθηκευτικούς χώρους, με τους οποίους έχουν συνάψει σύμβαση προμήθειας, προς τους τελικούς καταναλωτές και αντίστροφα.

zougla.gr