Την τεράστια σπατάλη που συντελούνταν τα προηγούμενα χρόνια στο κομμάτι της φαρμακευτικής δαπάνης επιβεβαιώνουν πρόσφατα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.) η οποία λειτουργεί την πλατφόρμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Σύμφωνα με τους μέχρι στιγμής υπολογισμούς, από το φθινόπωρο του 2010, όταν δηλαδή το μέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης άρχισε να εφαρμόζεται στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, μέχρι και σήμερα, έχουν εξοικονομηθεί περισσότερα από 1 δισ. ευρώ, ενώ  τα δύο επόμενα χρόνια το «φρένο» στην αλόγιστη συνταγογράφηση φαρμάκων αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω περιστολή δαπανών ύψους 800 εκατ.

Επιπλέον, από την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων προκύπτει ότι το μέσο κόστος ανά συνταγή για το οποίο επιβαρύνονται τα ασφαλιστικά ταμεία έχει μειωθεί από την αρχή του έτους κατά 32% (περίπου 12 ευρώ ανά συνταγή). Τέλος, σε μηνιαία βάση υπολογίζεται ότι το μέτρο εξοικονομεί πλέον περίπου 30 εκατ. ευρώ, με την εφαρμογή να καλύπτει πλέον το 92% περίπου των συνταγών που εκτελούνται κάθε μήνα, το 100% των φαρμακείων και το 90% των ιατρών με δικαίωμα συνταγογράφησης.

Αντίθετα με την πρόοδο που σημειώνεται στο κομμάτι της μείωσης του αριθμού των συνταγών, οι γιατροί  που διαπιστώνεται από τα δεδομένα της πλατφόρμας ότι προβαίνουν σε αθρόα συνταγογράφηση, χωρίς να αποδεικνύεται η αναγκαιότητα των φαρμάκων που χορηγούν, φαίνεται ότι πέφτουν «στα μαλακά». Και αυτό γιατί η ποινή που έχει επιβληθεί μέχρι στιγμής σε γιατρούς που υπερσυνταγογραφούσαν είναι να τους αφαιρούνται για ένα μήνα οι κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα.

Το φαινόμενο πάντως δεν έχει ακόμη εξαλειφτεί. Είναι χαρακτηριστικό πως κάθε μήνα το σύστημα εντοπίζει περίπου 100 γιατρούς που ξεπερνούν τα λογικά όρια της συνταγογράφησης, ενώ κάποιοι εξ’ αυτών συνέχιζαν ακόμη και κατά τη διάρκεια της επιτήρησής τους.

Και ενώ το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης έχει αποδειχτεί ότι αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για το έλεγχο και τον περιορισμό των δαπανών για το φάρμακο (για παράδειγμα ο ΟΑΕΕ είχε μειώσει ήδη από τον πρώτο μήνα το κόστος των συνταγών από τα 25 στα 13 εκατ. ευρώ), η Ελλάδα αποτελούσε μέχρι πρότινος ουραγό μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στο κομμάτι του ελέγχου του όγκου των συνταγών και πρωταθλήτρια στις δαπάνες για το φάρμακο.

Ενδεικτικά το μέτρο εφαρμόζεται στο Βέλγιο ήδη από το 1993, από το 2005 σε Ιταλία, Αυστρία και Γαλλία, ενώ πρωτοπόροι στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση θεωρούνται οι Σουηδοί και οι Γερμανοί, που άρχισαν να εφαρμόζουν σταδιακά το σύστημα από το 1985, πετυχαίνοντας σημαντική μείωση των δαπανών. Για το λόγο αυτό εξάλλου, η υιοθέτηση του μέτρου αποτέλεσε μια από τις πιο επιτακτικές επιταγές του μνημονίου για τη μείωση της σπατάλης στο χώρο του φαρμάκου.

Να σημειώσουμε πως η πλατφόρμα δεν έχει φτάσει ακόμη στην τελική της μορφή, αφού βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή Σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών», συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Στην παρούσα φάση, αναμένεται να ξεκινήσει η τεχνική αξιολόγηση των προτάσεων των τριών εταιρειών που είχαν προεπιλεγεί στην Α’ φάση του διαγωνισμού (ΑLTEC INTEGRATION A.E, ΟΤΕ-  ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E. και INTRASOFT INTERNATIONAL S.A), η οποία υπολογίζεται ότι θα έχει τελειώσει μέχρι το καλοκαίρι του 2013. Το επόμενο βήμα θα είναι η υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο του έργο, που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015.

capital.gr