Στα 15,9 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 12μηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2012, ενώ το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 3,6 δισ. ευρώ ή 1,9% του ΑΕΠ, σημαντικά χαμηλότερο έναντι των στόχων (4,6 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε στα 15,9 δισ. ευρώ (8,2% του ΑΕΠ), από 22,8 δισ. ευρώ το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2011 (10,9% του ΑΕΠ), παρουσιάζοντας μείωση κατά 30%. Ο στόχος για το έλλειμμα του 2012 ήταν 16,3 δισ. ευρώ (8,4% του ΑΕΠ).

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 51,70 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,1% έναντι του διαστήματος Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 και υστέρηση κατά 1,3% ή 687 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (52,3 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθε σε 48,1 δισ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,9% ή 410 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου για το 2012.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 12μηνο του 2012 ανήλθαν στα 67,6 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,09 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (68,7 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού μειώθηκαν έναντι του στόχου κατά 355 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 449 εκατ. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από 3,6 δισ. ευρώ το 11μηνο του 2012, ανήλθαν στα 6,1 δισ. ευρώ στο 12μηνο.

Αντιθέτως οι δαπάνες για τόκους, σε καθαρή βάση, ανήλθαν σε 12,2 δισ. ευρώ και είναι υψηλότερες του στόχου (11,7 δισ. ευρώ) κατά 488 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της επαναγοράς δημοσίου χρέους ονομαστικής αξίας 31,9 δισ. ευρώ στις 18-12-2012.


in.gr