Με αφορμή την εξαιρετική επιτυχία και ανταπόκριση των πολιτών προς τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης που ολοκληρώθηκαν στο Δήμο Φαιστού την εκπαιδευτική περίοδο 2011-2012, από τον Σεπτέμβριο, ήδη λειτουργούν νέα τμήματα εκπαίδευσης ενηλίκων όπως Σχολές Γονέων σε Πιτσίδια, Μοίρες, Σκούρβουλα, Γαλιά, προγράμματα γυμναστικής σε Πόμπια, Μοίρες, Τυμπάκι, εκμάθησης παραδοσιακών χορών σε Πόμπια, Μοίρες, Τυμπάκι, καθώς και κατασκευής ψηφιδωτού στις Μοίρες. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Φαιστού, ήταν ο μοναδικός δήμος Πανελλαδικά, που κατά την περσινή εκπαιδευτική περίοδο, πραγματοποίησε ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η συμμετοχή των πολιτών είναι αξιοσημείωτη και το ενδιαφέρον μεγάλο. Αυτή τη χρονική περίοδο λειτουργούν συνολικά 5 Σχολές Γονέων και 7 τμήματα γυμναστικής και χορού και 1 τμήμα ψηφιδωτού. Στο επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να λειτουργήσουν και νέα τμήματα ενώ όλα αναμένονται να ολοκληρωθούν στο τέλος Μαΐου.

Ο Δήμος Φαιστού, σε συνεργασία με τη ΓΓΔΒΜ θα οργανώσει στο άμεσο χρονικό διάστημα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με ποικίλες δράσεις επιμόρφωσης στην προσπάθεια προώθησης της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, της υγείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος. Η υλοποίηση των προγραμμάτων, τοπικής εμβέλειας, αποτελούν αμιγώς τοπική ανάγκη για την υποστήριξη των πολιτών και την προώθηση της τοπικής οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.

Η Δήμαρχος Φαιστού κ. Μαρία Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη επισήμανε τη σπουδαιότητα του προγράμματος στην εκπαίδευση των ενηλίκων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις όπως αυτές διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.