Διαδοχικές συναντήσεις πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γεώργιος Δεικτάκης στο υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να αναδειχθούν θέματα Δημόσιας Διοίκησης καθώς και στο ΥΠΕΚΑ για αναπτυξιακά θέματα της Κρήτης.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης με τον υπουργό Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ότι από 24 Ιανουαρίου έχουν τεθεί όλα τα Πειθαρχικά παραπτώματα που αφορούν πειθαρχικές υποθέσεις υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο του υπουργείου Εσωτερικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που συστήθηκε από το υπουργείο. Όλες οι εκκρεμούσες πειθαρχικές υποθέσεις παραπέμπονται σε αυτό.

Παράλληλα ξεκινάει ένας έλεγχος διασταύρωσης και επιβεβαίωσης των στοιχείων περί της γνησιότητας των πτυχίων και των πιστοποιητικών που έχουν προσκομιστεί κατά παρελθόν από δημοσίους υπαλλήλους για την πρόσληψή τους στο δημόσιο. Επίσης συζητήθηκε το θέμα της επανόδου των υπό διαθεσιμότητα υπαλλήλων. Οι εν λόγω υπάλληλοι θα επιστρέψουν όχι στις ίδιες θέσεις που κατείχαν αλλά εκεί όπου υπάρχουν κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν.

Ό κ. Δεικτάκης ανέλαβε την ευθύνη του ελέγχου για ότι αφορά τους υπαλλήλους της υπηρεσίας. Ξεκαθάρισε δε ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης θα ελεγχθούν για τα έγγραφα που κατέθεσαν προκειμένου να προσληφθούν. Οι παραβάτες όπως ανέφερε θα υποστούν τις κυρώσεις που θα επιβάλει το υπουργείο, όπως προβλέπει ο Νόμος.

Στη συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σταύρο Καλαφάτη τέθηκε το θέμα της ανάπτυξης της Ελλάδος και ιδιαίτερα της Κρήτης.

Συζητήθηκαν ποια είναι τα αναχώματα εκείνα που εμποδίζουν την ανάπτυξη και πως θα ξεπεραστούν. Θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα για να δοθεί η δυνατότητα στους επενδυτές να αναπτυχθούν.