Κατηγορηματικά διαψεύδουν πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης δημοσίευμα για ανατροπές στο θεσμικό πλαίσιο της κινητικότητας, που φέρεται να περιέχονται σε πόρισμα στελεχών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) το οποίο, δήθεν, έχει στην κατοχή του ο αρμόδιος υπουργός, Αντώνης Μανιτάκης.

Όπως αναφέρεται πόρισμα ειδικής ομάδας στελεχών του Δημοσίου, που συστήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, προτείνει η κινητικότητα να ισχύει για όλο το προσωπικό, με μετακινήσεις οικειοθελείς ή υποχρεωτικές ανά πενταετία και την απομάκρυνση των ΙΔΑΧ υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Την ίδια ώρα, και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης διαψεύδει με ανακοίνωσή του ότι «έχει υποβάλει κανενός είδους πόρισμα τόσο στην πολιτική ηγεσία του ΕΚΔΔΑ, όσο και στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που αφορά 'σε ανατροπές και αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου κινητικότητας' και μάλιστα με αναφορές σε κλάδους και αριθμό υπαλλήλων».

Τονίζεται, δε, ότι «το ΕΚΔΔΑ σχεδιάζει και πρόκειται να καταθέσει στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης - επιμόρφωσης υπαλλήλων, οι οποίοι είτε είναι σε διαθεσιμότητα και πρόκειται να επανενταχθούν στη διοίκηση, είτε πρόκειται να τεθούν σε καθεστώς κινητικότητας».

Τέλος, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης αναφέρει ότι «έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης. Στην κατεύθυνση αυτή έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση προτάσεων που αφορούν σε θέματα εκπαίδευσης/επιμόρφωσης των υπαλλήλων στο πλαίσιο της εν εξελίξει διοικητικής μεταρρύθμισης».


tovima.gr