Διευκρίνηση στο θέμα της Φυσικής χρειάστηκε να δοθεί στις πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα

Από τους υποψηφίους ζητήθηκε μια διευκρίνηση σε ένα ερώτημα της Φυσικής θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης στην οποία εξετάστηκαν σημερα.

Η διευκρίνηση από τα κεντρικά δόθηκε σε όλα τα εξεταστικά κέντρα.