Μποναμά από το ΕΤΠΑ εξασφάλισαν ο δημος Πλατανιά στα Χανιά και ο δήμος Αμαρίου στο Ρέθυμνο.

Αίθουσε πολλαπλών δραστηριοτήτων, αναβάθμιση σχολικών κτηρίων είναι μερικά από τα έργα που θα υλοποιηθούν στις δυο περιοχές.

Δήμος Πλατανιά

Συγκεκριμένα στο δήμο Πλατανιά, προκειται να δημιουργηθεί χώρος πολλαπλών χρήσεων στις Βουκολιές.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο 1.850.000 ΕΥΡΩ.Το έργο αφορά στην ανέγερση και τον εξοπλισμό κτιρίου πολλαπλών χρήσεων που βρίσκεται στην τοποθεσία «Χριστός» του οικισμού των Βουκολιών.

Περιλαμβάνει τη κατασκευή διώροφου κτιρίου συνολικού εμβαδού 426,67 τ.μ, το οποίο θα απαρτίζεται από αίθουσες πολλαπλών δραστηριοτήτων, που θα φιλοξενούν ομιλίες, συνέδρια, συγκεντρώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, περιοδικές εκθέσεις, μικρές θεατρικές παραστάσεις κλπ, για τις ανάγκες του Δήμου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Δήμος Αμαρίου

Δυο έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.253.000 ευρώ θα υλοποιηθουν στο δήμο Αμαρίου.

Το δύο έργα αφορούν αναβάθμιση 13 κτιρίων παλαιών Δημοτικών Σχολείων σε οικισμούς του Δήμου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως χώροι ενημέρωσης επισκεπτών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων αλλά και σχολικών δραστηριοτήτων περιβαλλοντικού περιεχομένου.

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.