Στην καταγραφή του συνόλου των κρατικών οχημάτων, προχωρά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς αρκετές υπηρεσίες, όπως αναφέρει, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αυτοκίνητα άνω των 1.400 κ.ε., παρά το νόμο του 2010 σύμφωνα με τον οποίο θα έπρεπε να είχαν αποσυρθεί.

Με την εγκύκλιο του υπουργείου ορίζεται ότι έως τις 31 Οκτωβρίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση του Μητρώου Κρατικών Αυτοκινήτων και έως τις 31 Ιανουαρίου του 2014 πρέπει να έχουν αποσυρθεί τα οχήματα άνω των 1.400 κ.ε.

Όπως σημειώνεται αναλυτικά στο σχετικό έγγραφο του υπουργείου, που αποστέλλεται σε όλα τα υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αρκετές υπηρεσίες συνεχίζουν -παρά την αντίθετη πρόβλεψη του νόμου που αφορά την απόσυρση κρατικών αυτοκινήτων άνω των 1.400 κ.ε.- να χρησιμοποιούν οχήματα που έπρεπε να έχουν αποσυρθεί. Γι αυτό, το υπουργείο θέτει πλέον αυστηρά χρονοδιαγράμματα σε ό,τι αφορά την επικαιροποίηση του Μητρώου Κρατικών Αυτοκινήτων και την απόσυρση των οχημάτων άνω των 1.400 κ.ε.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι έως τις 31/10/2013 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση του Μητρώου Κρατικών Αυτοκινήτων και έως τις 31/01/2014 πρέπει να έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις άρσης από την κυκλοφορία και εξαίρεσης από την απόσυρση των οχημάτων άνω των 1.400 κ.ε.. Όσον αφορά στην προμήθεια οχημάτων σε αντικατάσταση των αποσυρθέντων ως ενδεικτική ημερομηνία ορίζεται η 31η/12/2014.

Στόχος, όπως σημειώνεται, είναι η ορθολογική διαχείριση του στόλου των κρατικών οχημάτων και η μείωση της δαπάνης, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων και της μείωσης του κόστους για ανταλλακτικά και επισκευές.

Στο Μητρώο θα καταγραφούν όλα τα οχήματα που ανήκουν στην κυριότητα κάθε υπηρεσίας, εκτός από τα μηχανήματα έργου και τα επιβατικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για τις επιχειρησιακές ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού Σώματος και της ΕΥΠ.

Σε ό,τι αφορά τα οχήματα που θα καταγραφούν, θα πρέπει να επισημανθούν όλα τα επιβατικά οχήματα άνω των 1400 κ.ε, με διάκριση μεταξύ εκείνων που θα πρέπει να αποσυρθούν και εκείνων που, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη γνώμη της οικείας υπηρεσίας, πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να εξαιρεθούν από την απόσυρση.

Για την απόσυρση, προτεραιότητα θα δοθεί στα μεγαλύτερα σε κυβισμό αυτοκίνητα και στα παλαιότερα που δεν έχουν αποσυρθεί παρά την πρόβλεψη του νόμου.

Μετά τις 31/10/2013, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση του Μητρώου Κρατικών Αυτοκινήτων, θα εκδοθούν οι αποφάσεις απόσυρσης και οι αποφάσεις εξαίρεσης από την απόσυρση. Όπως επισημαίνεται, οι αποφάσεις εξαίρεσης από την απόσυρση θα χορηγηθούν μετά από εξέταση των υπηρεσιακών αναγκών και θα στηριχθούν σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις που η υπηρεσία όσο και το όχημα οφείλουν να πληρούν.

Τα επιβατικά οχήματα τα οποία θα λάβουν έγκριση για εξαίρεση από την απόσυρση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για υπηρεσιακούς λόγους για τους οποίους έχει εγκριθεί η εξαίρεση.

Τα οχήματα που θα αποσυρθούν από την κυκλοφορία θα παραδοθούν σε υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών (δ/νση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ), τελωνείο ή ΥΔΕ).


skai.gr