Σήμερα Παρασκευή 20/9/2013 πραγματοποιηθήκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου κ. Σέγκου Ιωάννη και στελεχών της εταιρείας Ελληνικά Υδατοδρόμια, με σκοπό την διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης του Λιμένα της Χερσονήσου για την προσέγγιση υδροπλάνων.