Έπειτα από την αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τη ΔΕΗ στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη παραλείψεων και εκκρεμοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Κεραμειών, αναφορικά με το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).

Για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων αυτών παρακαλούμε όσους δεν έχουν καταχωρηθεί στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η., στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, καθώς επίσης και εκείνους, που δεν έχουν καταχωρήσει καθόλου τετραγωνικά μέτρα, όπως προσέλθουν στο Δήμο Χανίων, στο Γραφείο Τ.Α.Π., έως την 31η-10-2013, προκειμένου να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Λογαριασμό ΔΕΗ
2. Οικοδομική Άδεια ή
3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικνύει τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου τους. 

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ο Δήμος θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες.