Υπεγράφη η σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τη Σύμπραξη Γραφείων Μελετών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη έργων νέου αγωγού μεταφοράς νερού από υδροληψία Μύρτου – Δεξαμενή Δ3 - Φράγμα Μπραμιανού, μήκους περίπου 15 χιλιομέτρων, στο Νομό Λασιθίου» προϋπολογισμού 545.940 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Με την κατασκευή του νέου αγωγού μεταφοράς νερού, ενισχύεται σημαντικά το υδατικό δυναμικό του Ταμιευτήρα Μπραμιανού, ώστε να καλύπτει επαρκώς την άρδευση των 42.000 στρεμμάτων και τη δυνατότητα επέκτασης των αρδευτικών δικτύων σε επιπλέον έκταση 18.000 στρεμμάτων. 

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η σύνταξη προμελέτης και οριστικής μελέτης νέου αγωγού μεταφοράς νερού από την υδροληψία του Μύρτου, μέσω της ρυθμιστικής δεξαμενής Δ3 και μέχρι το Φράγμα Μπραμιανού, σε αντικατάσταση του παλαιού φθαρμένου χαλύβδινου αγωγού, στο Νομό Λασιθίου.