Τη διενέργεια ελέγχου στις εγκαταστάσεις της ΕΥΠ εισηγείται ο διοικητής της Υπηρεσίας Θ. Δραβίλλας με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών Α. Λαμπρινόπουλο.

Ο κ. Δραβίλλας υπενθυμίζει ότι έχει παρέλθει περίοδος δύο ετών από τον τελευταίο έλεγχο που διεξήγαγε η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Δεδομένου ότι στο διάστημα που μεσολάβησε έχει λάβει χώρα αλλαγή στη διοίκηση της Υπηρεσίας, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα συγκυρία, επισημαίνει «την ανάγκη διεξαγωγής του σχετικού ελέγχου το συντομότερο δυνατό».

Ο διοικητής της ΕΥΠ αναφέρει επίσης στην επιστολή του ότι η πρωτοβουλία εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών και διαβεβαιώνει ότι παραμένει στη διάθεσή του κ. Λαμπρινόπουλου για κάθε συνδρομή που τυχόν απαιτηθεί για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση του έργου του.

protothema.gr