Ανακοίνωση από τους Ευρωπαίους Φεντεραλιστές Κρήτης:

"Τον Ιούλιο του 2012, με την πραγματοποίηση στο Ηράκλειο της Ελληνογερμανικής συνάντησης εργασίας για την Αυτοδιοίκηση, παρά τις ελάχιστες φωνές αδιέξοδης αμφισβήτησης της χρησιμότητας της, οι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές Κρήτης, είχαν επισημάνει την αναγκαιότητα προσπαθειών που στοχεύουν στην ενισχυμένη συνεργασία με ευρωπαϊκές Περιφέρειες και Δήμους, που διαθέτουν εμπειρία στα θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης, κοινωνικής οικονομίας, στην διαχείριση των απορριμμάτων, στην πράσινη γεωργία.

Για την ελληνική αυτοδιοίκηση, για την Κρήτη, με τα αποτελέσματα της πρόσφατης Συνόδου να έχουν θετική προοπτική, η σημασία της εξωστρεφούς συνεργασίας στο αυτοδιοικητικό επίπεδο, έχει βαθύτατη πολιτική, κοινωνική και οικονομική σημασία, καθώς στην ενοποίησης της Ευρώπης, τα επιτεύγματα της περιφερειακής πολιτικής, της συνοχής, της διαπεριφερειακής συνεργασίας, αποτελούν στοιχεία που οικοδομούν τις αναγκαίες γέφυρες συνεργασίας, ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, μεταξύ των λαών και των κρατών της Ευρώπης.

Η πραγματοποίηση της επόμενης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στην Κρήτη, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τις νέες δυνάμεις της αυτοδιοίκησης που θα αναδειχθούν και θα εκπροσωπούν την Κοινωνία, να χαράξουν μια πιο ουσιαστική, εντατική, ευρωπαϊκή προσέγγιση, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο, όχι μόνον πόρους, αλλά και θεσμούς ευρωπαϊκούς, που οικοδομήθηκαν για να ισχυροποιούν για μια μια πιο συνεκτική ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική."