Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία της εξωτερικής επιθεώρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2008, που διενήργησε η εταιρεία EUROCERT (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων), στο Δήμο Ηρακλείου.

Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορώντας για άλλη μια φορά, έχει πιστοποιηθεί με το παραπάνω Πρότυπο Ποιότητας, για το σύνολο των Διευθύνσεών του. Η ετήσια Επιθεώρηση Επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, που έγινε από τα στελέχη της EUROCERT, έδειξε τη σημαντική βελτίωση στην τεκμηρίωση και την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Προκειμένου ο Δήμος Ηρακλείου να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του και πιστεύοντας στην ανάγκη της συνεχούς βελτίωσής τους, αξιοποιεί κάθε εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή και γι’ αυτό το λόγο προχώρησε στην εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, κατά τα Πρότυπα του ISO 9001 : 2008 και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.), για την επιτυχή εφαρμογή του οποίου, απενεμήθη στο Δήμο Ηρακλείου, Εθνικό Βραβείο Ποιότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, υποστηρίζοντας έτσι έμπρακτα τη νέα αντίληψη στη Δημόσια Διοίκηση και αναδεικνύοντας τον ηγετικό του ρόλο σε θέματα ποιότητας και εξυπηρέτησης του πολίτη.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειου Γιάννης Κουράκης και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος σε κοινή τους δήλωση εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τα αποτελέσματα της Επιθεώρησης Επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, και δήλωσαν ότι η προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των Υπηρεσιών είναι διαρκής, έχοντας πάντα κατά νου την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, τη διαφάνεια, την εξωστρέφεια και απλοποίηση των διαδικασιών με την κατάργηση της γραφειοκρατίας και δεν σταματά μετά το πέρας της διαδικασίας της Επιθεώρησης, αλλά είναι για όλους μας μια συνεχής πρόκληση.