Μέτρα τήρησης της τάξης κατά τη διεξαγωγή του αγώνα ποδοσφαίρου για την 13η Αγωνιστική του Πρωταθλήματος της FOOTBALL LEAGUE της αγωνιστικής περιόδου 2013-2014 μεταξύ των ομάδων ΄΄A.O. ΧΑΝΙΩΝ – ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ΄΄ θα λάβει τη Δευτέρα 23/12/2013 και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Περιβολίων, στα Χανιά.

1) Ο Α.Ο.ΧΑΝΙΩΝ ως γηπεδούχος ομάδα θα εκδώσει και διαθέσει με ευθύνη της, αποκλειστικά σε φιλάθλους της, το μέγιστο χίλια εξακόσια (1600) εισιτήρια, προοριζόμενα για όλες τις θύρες του Δημοτικού Γηπέδου Περιβολίων, συμπεριλαμβανομένων των εισιτηρίων διαρκείας και των προσκλήσεων.

2) Οι φίλαθλοι του Α.Ο.Χανίων να καταλάβουν το σύνολο των θέσεων στις κερκίδες του γηπέδου.

3) Με ευθύνη του Α.Ο.Χανίων, να μην χορηγηθούν εισιτήρια για φιλάθλους της ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ούτε συγκεκριμένη θύρα του γηπέδου.

4) Να μην ορισθεί συγκεκριμένη ζώνη ή τμήμα των κερκίδων του Δημοτικού Γηπέδου Περιβολίων, στην οποία θα διατίθενται εισιτήρια αποκλειστικά για φιλάθλους της ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

5) Οι θύρες του Δημοτικού Γηπέδου Περιβολίων, να ανοίξουν δύο (2) ώρες πριν την ορισθείσα ώρα έναρξης του αγώνα, ήτοι την 13:00 ώρα της 23/12/2013.

6) Η Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων να μεριμνήσει όπως την ημέρα του αγώνα και πριν την έναρξη των αστυνομικών μέτρων να διατεθεί στο γήπεδο όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ο Α.Ο.Χανίων να μεριμνήσει όπως την ημέρα του αγώνα και πριν την έναρξη των αστυνομικών μέτρων να διατεθεί στο γήπεδο ασθενοφόρο.

7) Η προσέλευση των φιλάθλων του Α.Ο.Χανίων να γίνει μεμονωμένα, χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

8) Να πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι στους φιλάθλους περιμετρικά του γηπέδου, ώστε να αποκλειστεί η μεταφορά εντός της εγκατάστασης απαγορευμένων ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων, καθώς και η απομάκρυνση όσων τυχόν θα στερούνται εισιτηρίων.

9) Να αποκλειστεί η πρόσβαση και η είσοδος στο γήπεδο φιλάθλων που δεν διαθέτουν εισιτήριο για τον εν λόγω αγώνα, καθώς επίσης και όσων βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

10) Οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, να φέρουν μαζί τους πέραν του εισιτηρίου που θα κατέχουν και την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο τους ή άδεια διαμονής εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς.

11) Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές, καθώς και η διάθεση και η κατοχή από το καταναλωτικό κοινό εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών ποτών, χυμών και άλλων ροφημάτων γενικώς σε γυάλινες, μεταλλικές κ.λ.π. συσκευασίες πλην πλαστικών και χάρτινων, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1/2007 Αγορανομική Διάταξη.

12) Να μην επιτραπεί η είσοδος στο Δημοτικό Γήπεδο Περιβολίων, φιλάθλου φέροντα πανό ή πλακάτ με υβριστικό/προκλητικό ή αντεθνικό περιεχόμενο, σε ελληνικό ή ξενόγλωσσο κείμενο, καθώς και τα φέροντα στηρίγματα (κοντάρια), καθώς και φωτοβολίδων, βεγγαλικών και αναπτήρων.

13) Σε περίπτωση που αναρτηθούν στις κερκίδες πανό τα οποία περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο, με μέριμνα της γηπεδούχου ομάδας και κατόπιν συνεννόησης με την Αστυνομία, αυτά να απομακρύνονται.

14) Να μην επιτραπεί η είσοδος στο Δημοτικό Γήπεδο Περιβολίων, την ημέρα του αγώνα του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας που θα προσληφθεί από τον Α.Ο.Χανίων πριν από την ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων.

15) Αμφότερες οι Α.Ο.Χανίων και ΠΑΕ Καλλιθέας να γνωστοποιήσουν στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων και στο φαξ 2821025766 τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Ξενοδοχεία διαμονής των αποστολών των δύο ομάδων, ώρα αναχώρησης τους απ’ αυτά, καθώς και τους υπευθύνους των αποστολών (ονοματεπώνυμο-κινητό), την ημέρα του αγώνα, προκειμένου να διατεθούν αστυνομικές δυνάμεις και μέσα για την συνοδεία τους και καθοριστεί το δρομολόγιο μετάβασης τους στην αθλητική εγκατάσταση.

β) Τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων των εκπροσώπων – υπευθύνων τους, οι οποίοι την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα να βρίσκονται στην αθλητική εγκατάσταση και να τελούν σε άμεση επικοινωνία-συνεργασία με τον Επικεφαλής των Αστυνομικών μέτρων προς αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων βίας.

γ) Ο Α.Ο.Χανίων να προσλάβει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 13 της υπ’αριθμ. 38404 από 18/08/2009 Κ.Υ.Α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφαλείας Αθλητικών Εκδηλώσεων» είκοσι (20) άτομα προσωπικό ιδιωτικής ασφαλείας για την λήψη Αστυνομικών μέτρων από ώρα 12:30 της 23/12/2013, το οποίο θα συνεργάζεται με την αστυνομική αρχή για την επιβολή των λαμβανομένων μέτρων ευταξίας με ειδικότερα καθήκοντα ως αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 4 1Δ του Νόμου 2725/1999 όπως αυτό έχει προστεθεί – συμπληρωθεί – τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και να αποστείλει κατάσταση με στοιχεία ταυτότητας, τον αριθμό αδείας, τα ακριβή καθήκοντα, οι θέσεις του προσωπικού και την διεύθυνση κατοικίας του προσληφθέντος προσωπικού στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, στη Δ.Ε.Α.Β. και στη Διοργανώτρια Αρχή στην οποία επιπλέον θα συμπεριλαμβάνονται και οι οριζόμενοι από τον Α.Ο. Χανίων υπεύθυνοι κατά τομέα δραστηριότητας.

δ) Ειδικότερα τα καθήκοντα του προσωπικού-ασφαλείας είναι τα ακόλουθα:
-Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους κίνησης και στις θέσεις των φιλάθλων εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων.
-Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους στάθμευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, η καθοδήγηση των εισερχομένων στους χώρους αυτούς οχημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η στάθμευση τους στους προβλεπόμενους χώρους και να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση και η επιτήρηση των χώρων αυτών προς αποφυγή φθορών ή άλλων έκνομων ενεργειών,
- Η μέριμνα ώστε να μην υπάρχουν φίλαθλοι στους διαδρόμους που βρίσκονται ή οδηγούν στις κερκίδες της αθλητικής εγκατάστασης, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη είσοδο - έξοδο από τους χώρους αυτούς, αλλά και την άμεση διαφυγή σε περίπτωση ανάγκης εκκένωσης της εγκατάστασης, λαμβάνοντας προς τούτο κάθε πρόσφορο μέτρο.
- Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους στάθμευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, κατευθύνοντας τα οχήματα και αποτρέποντας την παράνομη στάθμευση αυτών, εξασφαλίζοντας την στάθμευση των οχημάτων στους προβλεπόμενους χώρους και επιτηρώντας τους χώρους αυτούς προς αποφυγή φθορών ή άλλων εκνόμων ενεργειών,
- Η μέριμνα για την ασφαλή είσοδο των φιλάθλων εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας και κατευθύνοντας αυτούς στις προβλεπόμενες θύρες,
- Η επιτήρηση περιμετρικά της αθλητικής εγκατάστασης, για την αποτροπή εισόδου φιλάθλων χωρίς εισιτήριο ή ευρισκομένων σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, καθώς και απαγορευμένων - επικινδύνων αντικειμένων.
- Η τοποθέτηση των φιλάθλων στις κερκίδες των αθλητικών εγκαταστάσεων και η μέριμνα για την αποτροπή εισόδου στον αγωνιστικό χώρο.
- Η απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων σε διαφορετική θέση από αυτή που προβλέπεται στο εισιτήριο τους.
- Ο έλεγχος εισόδου και παραμονής των δικαιούμενων ατόμων στον αγωνιστικό χώρο.
- Η έρευνα των χώρων της αθλητικής εγκατάστασης, πριν την είσοδο σε 'αυτή των φιλάθλων, προς εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων (βεγγαλικά, καπνογόνα, πυροτεχνήματα κλπ).
- Ο έλεγχος ότι ο κάτοχος του εισιτηρίου είναι ο αναγραφόμενος σε αυτό, όπου αυτό προβλέπεται.
- Η αποτροπή εισαγωγής στις αθλητικές εγκαταστάσεις μη επιτρεπομένων αντικειμένων από τους φιλάθλους.
- Η εξασφάλιση της απρόσκοπτης άφιξης και αναχώρησης των αθλητικών αποστολών από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
- Η διασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης και αποχώρησης προς και από τον αγωνιστικό χώρο των αθλητών, των διαιτητών και λοιπών παραγόντων της αθλητικής συνάντησης,
- Η απομάκρυνση πανό - ανακοινώσεων με υβριστικά ή ρατσιστικά συνθήματα ή χαρακτηρισμούς και εμβλήματα ή παρόμοια αντικείμενα που προάγουν τη βία και το ρατσισμό.
16) Οι Α.Ο.Χανίων και ΠΑΕ Καλλιθέας με κάθε πρόσφορο μέσο να γνωστοποιήσουν στους φιλάθλους τους το περιεχόμενο της παρούσας Απόφασης.

17) Το Δημοτικό Γήπεδο Περιβολίων, να είναι κατάλληλο από κάθε πλευρά ασφαλείας, απομακρύνοντας τυχόν αντικείμενα που ευρίσκονται περιμετρικά ή εντός αυτού, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οπαδούς για την πρόκληση υλικών ζημιών ή και σωματικών βλαβών, ερχόμενοι σε απευθείας συνεννόηση και συνεργασία με διαχειριστές γηπέδου.

18) Να ευρίσκονται και να κινούνται στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο μόνο όσοι έχουν την προβλεπόμενη άδεια πρόσβασης.

19) Οι αθλητικές αποστολές να προσέλθουν στο γήπεδο μια (1) ώρα νωρίτερα από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης συνοδευόμενες από αστυνομική δύναμη.

26) Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 41Γ και παραγράφους 3 και 9 του άρθρου 41Δ και του άρθρου 41Ζ του Ν.2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.