Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλού Χωριού Μονοφατσίου αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά το Δήμαρχο Μίνωα Πεδιάδος κ. Ζαχαρία Καλογεράκη και το Δημοτικό Συμβούλιο για την απόφαση που έλαβε στη Συνεδρίαση της Πέμπτης 19/12/2013 σχετικά με τη μεταφορά του νερού στον οικισμό Καλού Χωριού από την περιοχή με το τοπωνύμιο «Περιβόλια» και την τακτοποίηση των εδαφικών ορίων γύρω από την πηγή που είχαν καταπατηθεί.

Με αυτή την απόφαση το νερό της πηγής θα διατίθεται για χρήση ισότιμα για τις ανάγκες άρδευσης όλων των κτημάτων (περιβόλια , κήποι κ.λπ.) εντός των γεωγραφικών ορίων του Καλού Χωριού, προς όφελος όλων των κατοίκων.

Ο Σύλλογος μας στα πλαίσια δράσεων για την Is;otimπροστασία του φυσικού περιβάλλοντος και για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων και των νέων που επιστρέφουν και κατοικούν μόνιμα εκεί πραγματοποίησε δενδροφύτευση στις 21 και 22/12/2013 και θα συνεχίσει με αντίστοιχες προσπάθειες.