Τους νέους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων παρέλαβε το ΑΣΕΠ από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, για το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο της διαδικασίας της διαθεσιμότητας.

Τους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων, που είναι κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα προσωπικού, η Αρχή τους παρέλαβε προκειμένου να τους αναρτήσει στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με σχετική Απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Οι νέοι τελικοί πίνακες κατάταξης, όπως εκδόθηκαν από το εν λόγω Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αναρτώνται κατά τα προβλεπόμενα και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθώς και στον οικείο πίνακα ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δείτε τους πίνακες εδώ