Τη Διακήρυξη για τον Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό που θα δημοσιευτεί στον Τοπικό που αφορά την: «Προμήθεια αναλώσιμων για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας», υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης .

Ο διαγωνισμός του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα10:30 π.μ. στο Δήμο Ηρακλείου ,οδός Αγίου Τίτου 1 και στην αίθουσα Παπανδρέου.

Ο προϋπολογισμός είναι 43.201,84 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ