Οι ανάπηροι άνθρωποι είναι μια πληθυσμιακή ομάδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η αποδοχή των ΑμεΑ, ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, η ισότητα ευκαιριών, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρίες και του δικαιώματος των παιδιών να διατηρήσουν την ταυτότητά τους.

Για να μπορούν βάσει του Συντάγματος που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 και του Νόμου 4074/11-4-2012 για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους, χρειάζονται εργαλεία.

Να έχουν δηλαδή προσβασιμότητα παντού:

1) Στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον,
2) Στη γνώση και την Δια Βίου Εκπαίδευση,
3) Στην εργασία,
4) Στην ηλεκτρονική προσβασιμότητα,
5) Στα αγαθά και στις υπηρεσίες.

Τα Άτομα με Αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε σειρά υπηρεσιών στο σπίτι, σε κατάστημα και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης στην κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής βοήθειας που είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της διαβίωσης και της ένταξης στην κοινωνία και την αποτροπή της απομόνωσης.

Οι υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης και της πολιτείας να είναι διαθέσιμες, σε ίση βάση, στα άτομα με αναπηρίες και ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Η τοπική αυτοδιοίκηση Α & Β Βαθμού στα πλαίσια του αναπτυξιακού της ρόλου πρέπει να συμβάλει πρωτίστως στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών και στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου.
Συνεργασία Δήμου με φορείς κοινής ωφέλειας της πόλης για εφαρμογή της υπουργικής Απόφασης αριθ. 52907- ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε κοινόχρηστους χώρους.

Αποδεχόμαστε ότι έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια αλλά μένουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμη.

Παροχή κατάρτισης, σε σχέση με τις δεξιότητες κινητικότητας, στα ΑμεΑ και στο εξειδικευμένο προσωπικό που συνεργάζεται με τα ΑμεΑ με την Δια Βίου Εκπαίδευση ώστε να μπορούν να εργαστούν.
Με αφορμή τις αναπλάσεις συνοικιών κεντρικά εκεί υπάρχει προσβασιμότητα. Ράμπες, πλακάκια για τυφλούς, σχάρες στα δέντρα κλπ.

Όμως τι σχεδιασμός υπάρχει στα προγράμματα των υποψήφιων δημάρχων;

1) για τα παλιά πεζοδρόμια, τις ράμπες, τα πλακάκια τυφλών, τις σχάρες των δέντρων;
2) για προσβασιμότητα παρκαρίσματος;
3) για ηλεκτρονική προσβασιμότητα;
4) για ασανσέρ;
5) για τουαλέτες κινητικά αναπήρων;
6) για πρόσβαση στο παλιό λιμάνι;
Στο σχεδιασμό της μελέτης αξιοποίησης της πισίνας του Ξενία να προβλεφθούν τουαλέτες κινητικά αναπήρων.
7) ολοκληρωμένο σύστημα πρόσβασης κινητικά αναπήρων σε όλες τις παραλίες συμπληρωματικά στο ήδη υπάρχον.
Η τεχνολογία έχει προχωρήσει, υπάρχει συσκευή η οποία επιτρέπει αυτόνομα πρόσβαση Ατόμων με κινητική Αναπηρία στη θάλασσα χωρίς συνδρομή τρίτων.
Στάθμευσης των αυτοκινήτων και διαδρόμους ράμπα πρόσβασης στη θάλασσα ώστε αυτόματα και χωρίς βοήθεια να αυτοεξυπηρετούνται και οι ανάπηροι καθώς και τουαλέτες κ.α σε όλες τις παραλίες.
8) Εφαρμογή Νομοθεσίας ώστε οι υπηρεσίες αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να είναι προσβάσιμες στα ΑμεΑ.
9) Καθιέρωση ειδικού σήματος σε όποια επιχείρηση είναι προσβάσιμη για κινητικά ανάπηρους.
10) Δημιουργία link στην κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου όπου θα αναρτώνται όλα όσα αφορούν τα ΑμεΑ (ανακοινώσεις, νομοθεσία, επιδόματα κλπ).
11) Ηχητικά σήματα στα φανάρια για τυφλούς.
12) Ελεύθερα πεζοδρόμια όχι μόνο για αναπήρους αλλά και για ηλικιωμένους και μητέρες με καροτσάκι.
13) Αστυνόμευση των θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ (αφού οι υγιείς πολίτες δεν σέβονται τα δικαιώματα των Αναπήρων).

Στα συμβούλια διαβούλευσης και σε επιτροπές για προγραμματισμό έργων να συμμετέχουν και να καλούνται εκπρόσωποι των ΑμεΑ.

Το αναπηρικό κίνημα ως εκπρόσωποι των αναπήρων δεν ζητάμε χάρες ούτε οίκτο. Θέλουμε όμως αξιοπρεπείς ανάπηρους να μην ταλαιπωρούνται, να μην περιμένουν στις ουρές και γενικότερα να μην αποκλείονται από κανένα τομέα.

Το αυτονόητο δηλαδή. Να εφαρμόζεται το Σύνταγμα και οι αποφάσεις του ΟΗΕ.
Ονειρευόμαστε μια φιλική πόλη και ένα φιλικό περιβάλλον για όλους τους πολίτες.
Άλλωστε ο πολιτικός πολιτισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης θα φανεί από το πόσο ισότιμα και δίκαια φέρεται σε όλους τους πολίτες.