Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον από το φροντιστήριο ΕΝΑ εδώ