Για θετικές ενδείξεις και έξοδο από την βαθιά ύφεση εντός του 2014 κάνει λόγο μελέτη του ΚΕΠΕ, κρούοντας όμως και κώδωνα κινδύνου καθώς «η οικονομική συγκυρία παραμένει εύθραυστη και η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με καίρια διαρθρωτικά και αναπτυξιακά ζητήματα που απαιτούν στοχευμένες και εξειδικευμένες λύσεις και δράσεις».

Πρώτο στη λίστα κατατάσσει το υπερβολικά υψηλό ποσοστό ανεργίας και ακολουθεί η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά.

Ειδικότερα, στο μηνιαίο του Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)αναφέρει ότι η προβλεπόμενη έξοδος της ελληνικής οικονομίας από τη μακροχρόνια και βαθιά ύφεση εντός του 2014 φαίνεται πλέον να επιβεβαιώνεται από τα μακροοικονομικά δεδομένα.

«Το δεύτερο τρίμηνο του 2014 αποτελεί το πρώτο τρίμηνο κατά το οποίο καταγράφηκε θετικός ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ της χώρας, ως προς το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, μετά από μια περίοδο συνεχόμενων –με μια μοναδική εξαίρεση– αρνητικών ποσοστιαίων μεταβολών για 24 τρίμηνα, κάτι που το ΚΕΠΕ είχε προβλέψει ήδη πριν από ένα εξάμηνο. Οι πρώτες εκτιμήσεις για το τρίτο τρίμηνο του έτους ενισχύουν σημαντικά τις ενδείξεις για μετάβαση σε καθεστώς ανάπτυξης εντός του 2014».

Όπως σημειώνει το ΚΕΠΕ, οι ευνοϊκές αυτές εξελίξεις στα δεδομένα για το ΑΕΠ της χώρας συνοδεύονται από ένα επίσης ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, το οποίο αφορά στην καταγραφόμενη, έστω και μικρή, συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Εντούτοις, προειδοποιεί το ΚΕΠΕ, πρέπει να τονισθεί ότι οι πρώτες θετικές ενδείξεις δεν δικαιολογούν εφησυχασμό σε κανένα επίπεδο, δεδομένου ότι η οικονομική συγκυρία παραμένει εύθραυστη και η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με καίρια διαρθρωτικά και αναπτυξιακά ζητήματα που απαιτούν στοχευμένες και εξειδικευμένες λύσεις και δράσεις.

Στις πρώτες θέσεις στον κατάλογο των θεμάτων που χρήζουν άμεσης και δυναμικής αντιμετώπισης το ΚΕΠΕ κατατάσσει το υπερβολικά υψηλό ποσοστό ανεργίας στη χώρα, την έλλειψη ρευστότητας και τις σημαντικές δυσχέρειες αναφορικά τόσο με την παροχή όσο και το κόστος χρηματοδότησης στην οικονομία, καθώς και την αποτελεσματική αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας.

Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Σύμφωνα με το νέο αναπτυξιακό όραμα του ΚΕΠΕ, βασικοί πυλώνες της ανάπτυξης της οικονομίας για την επόμενη δεκαετία θα πρέπει να είναι οι επενδύσεις και οι εξαγωγές, σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις στους θεσμούς που διέπουν τη λειτουργία του κράτους και των αγορών, την ενίσχυση των συνθηκών ρευστότητας/χρηματοδότησης και τη διαμόρφωση ενός στρατηγικού πλαισίου για την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει το Κέντρο, η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά και δυνητικά της πλεονεκτήματα, με στόχο την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών με υψηλότερη προστιθέμενη αξία και την ενίσχυση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στο ΑΕΠ και κυρίως στην απασχόληση.

Η ελληνική οικονομία εισήλθε σε φάση ανάκαμψης από το β' τρίμηνο του 2014, ενώ, σύμφωνα με το πιο μετριοπαθές σενάριο της μελέτης του ΚΕΠΕ, η ελληνική οικονομία μπορεί να αναπτύσσεται με ένα μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, της τάξης του 2,4%, με ορίζοντα το 2020. Η σωρευτική επίδραση στο ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται έως 17%, ενώ σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο η σωρευτική αύξηση εκτιμάται στο 20%.

in.gr