Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώθηκε την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011, ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) αποστέλλει στους φορολογούμενους την τέταρτη σειρά 411.498 εκκαθαριστικών σημειωμάτων, από την οποία προκύπτει ότι τα πιστωτικά εκκαθαριστικά ( επιστροφές φόρου) ανέρχονται στο 39,44% του συνόλου, έναντι 18,25% των χρεωστικών και 42,31% των μηδενικών. Από τα 411.498 εκκαθαριστικά , τα 333.540 δηλαδή ποσοστό 81,06% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας, ενώ έγινε επεξεργασία 446.321 δηλώσεων εκ των οποίων οι 255.844 υπεβλήθησαν μέσω Internet και 190.477 μέσω των Δ.Ο.Υ.


Συνολικά έως τώρα έχουν αποσταλεί 1.646.623 εκκαθαριστικά σημειώματα  για τις φορολογικές δηλώσεις του 2011, εκ των οποίων τα 39,71% είναι πιστωτικά, τα 18,55% είναι χρεωστικά και τα 41,74% είναι μηδενικά. Το συνολικό ποσό των επιστροφών φόρων ανέρχεται σε 586,408 εκατ. ευρώ έναντι 746,401 εκατ. ευρώ που είναι οι καταβολές φόρου που προκύπτουν απο τα χρεωστικά σημειώματα.