Νέες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα με αιχμή την αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων αναμένονται το επόμενο εξάμηνο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που εμπεριέχονται στο αναθεωρημένο Μνημόνιο.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο η Κυβέρνηση θα πρέπει μέχρι το τέλους του έτους να προχωρήσει σε μια εις βάθος αναθεώρηση της λειτουργίας των επικουρικών δημόσιων συνταξιοδοτικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων πρόνοιας και καταβολής εφάπαξ. Η μεταρρύθμιση των επικουρικών ταμείων που σχεδιάζεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ και ΔΝΤ θα επικυρωθεί από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της ΕΕ.

Ο στόχος της αναθεώρησης είναι η σταθεροποίηση των συνταξιοδοτικών δαπανών, η εξασφάλιση της δημοσιονομικής ουδετερότητας των συστημάτων αυτών, και η διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συστήματος με τη δημιουργία ενός “οιονεί κεφαλαιοποιητικού” συστήματος επικουρικών συντάξεων.

Η αναθεώρηση θα περιλαμβάνει  περαιτέρω μείωση του αριθμού των υφιστάμενων ταμείων, την εξάλειψη των ανισορροπιών σε εκείνα τα ταμεία που έχουν ελλείμματα, την σταθεροποίηση των τρεχουσών δαπανών σε βιώσιμο επίπεδο, μέσω των κατάλληλων προσαρμογών που θα γίνουν από 1ης Ιανουαρίου 2012 και την αυστηρή σύνδεση εισφορών και παροχών. Επίσης, η κυβέρνηση θα παγώσει ονομαστικά τις επικουρικές συντάξεις και θα μειώσει τα ποσοστά αναπλήρωσης για τα κεκτημένα δικαιώματα σε ταμεία με ελλείμματα.

Στο ίδιο πλαίσιο το υπουργείο Εργασίας θα πρέπει να συντάξει κατάλογο με τα ασφαλιστικά ταμεία που πληρώνουν εφάπαξ ποσό συνταξιοδότησης δυσανάλογο με τις καταβαλλόμενες εισφορές και να προσαρμόσει τις πληρωμές, ώστε να περιορισθεί το συνολικό ποσοστό αύξησης των δαπανών του δημοσίου τομέα για συνταξιοδότηση σε κάτω από 2,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Την ίδια στιγμή οι επιτροπές υγείας που έχουν συσταθεί με τον νόμο 3863/2010 θα θέσουν σε λειτουργία τη σχεδιαζόμενη αναθεώρηση του καθεστώτος αναπηρίας και θα παραδώσουν μια πρώτη τριμηνιαία έκθεση των δραστηριοτήτων τους στα τέλη του Δεκεμβρίου 2011. Ο στόχος είναι να μειωθούν οι συντάξεις αναπηρίας σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 10 τοις εκατό του συνολικού αριθμού των συντάξεων. Για το σκοπό αυτό, ο ορισμός της αναπηρίας και των σχετικών κανόνων θα επανεξεταστούν μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2011.

Παρέμβαση θα υπάρξει ακόμη και στο συνταξιοδοτικό καθεστώς της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία έχει δεσμευθεί να μην χορηγήσει προνόμια συνταξιοδότησης στο προσωπικό της και να αναθεωρήσει τις βασικές παραμέτρους του ταμείου συνταξιοδότησης του προσωπικού της προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με αυτές του ΙΚΑ.

Τέλος, όλα τα ταμεία υποχρεωτικά θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης, ώστε να καταστεί πιο εύκολος ο υπολογισμός και η έκδοση της σύνταξης, αλλά και η παρακολούθηση των οικονομικών των ασφαλιστικών ταμείων.

in.gr