Η τοποθέτηση των Ενεργών Πολιτών για το κέντρο Αποτέφρωσης στο Ηράκλειο:

"Οι Ενεργοί Πολίτες πιστεύουν ότι δισταγμός στην υλοποίηση του κέντρου αποτέφρωσης είναι ασυμβίβαστος με τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου κράτους δικαίου. Το ζήτημα της καύσης των νεκρών στην ελληνική νομοθεσία εισάγεται με το νόμο 3448/2006. Ο νόμος κάλυψε ένα δικαιϊκό κενό και εναρμόνισε το ελληνικό δίκαιο με το διεθνές. Το ζήτημα άπτεται του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας αλλά και των δικαιωμάτων της ελεύθερης έκφρασης και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου αλλά και το ελληνικό Σύνταγμα υποχρεώνουν την Πολιτεία στην έμπρακτη προάσπιση των πολιτών, στο σεβασμό των προσωπικών επιλογών και φιλοσοφικών πεποιθήσεων.

Σεβασμός στις θρησκευτικές πεποιθήσεις των μελών της κοινωνίας μας. Σε ό,τι αφορά στη θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας η επιλογή της ταφής συνδεόμενης με την επίκληση της πίστης και της παράδοσης είναι απόλυτα σεβαστή. Η επιλογή της ταφής προϋποθέτει την ελευθερία του ατόμου που την επιλέγει γι αυτό και δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ως θρησκευόμενο μέλος της Πολιτείας προασπίζει την εύνομη λειτουργία της. Σέβεται την ελεύθερη και δημοκρατική επιλογή των μελών της να διαθέσουν μετά θάνατον το σώμα τους σύμφωνα με τις βαθύτερες πεποιθήσεις τους. Η διά στόματος Αρχιεπισκόπου επίκληση της ελευθερίας κάθε ατόμου και η διαβεβαίωση σεβασμού στις αποφάσεις του επισφραγίζουν τη συμβολή όλων στην εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας μας.

Σεβασμός στην Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια. Το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος μας περί ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας συνδέεται με το δικαίωμα του ανθρώπου στην ταφή ή αποτέφρωση της σορού του. Δικαίωμα που συνδέεται με τον πυρήνα φιλοσοφικών ερωτημάτων για τη ζωή και για το θάνατο του ατόμου. Και είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι ο αιώνας των Δικαιωμάτων προέκυψε όταν οι κοινωνίες αμφισβήτησαν την παράδοση και υιοθέτησαν τον κριτικό λόγο.

Στη συζήτηση που αναπτύχθηκε θέλουμε να τονίσουμε ότι η δημιουργία αποτεφρωτηρίου δεν είναι ζήτημα διαβούλευσης αλλά ζήτημα προσαρμογής της ελληνικής πραγματικότητας στις διεθνείς επιταγές. Επίσης, επειδή δεν μπαίνουν σε ζυγαριά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τονίζουμε ότι δεν είναι ζήτημα οικονομικοτεχνικής μελέτης.

Η δημιουργία αποτεφρωτηρίου είναι ζήτημα προοδευτικού βηματισμού της κοινωνίας μας και τίθεται επιτακτικά προς υλοποίηση.

Όλες οι προηγμένες κοινωνίες έχουν ως όφειλαν προχωρήσει στη δημιουργία Κέντρων Αποτέφρωσης.

Οι Ενεργοί Πολίτες χαιρετίζουν την σχεδόν σύσσωμη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών. Θα εργαστούν ώστε εντός τετραμήνου να υπάρξει συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης."