Στο πλαίσιο πρωτοβουλιών του Δήμου για την ανάπτυξη της πόλης του Ηρακλείου ως «έξυπνη πόλη» υπογράφει προγραμματική σύμβαση με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ την Τρίτη 22-3-2016 και ώρα 13:00  στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου, στη Λότζια.

Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, αποτελεί η προμήθεια, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας που λειτουργούν με τη χρήση  τεχνολογιών του Διαδικτύου των Αντικειμένων καθώς και πρωτότυπων διαδραστικών συστημάτων του ΙΤΕ-ΙΠ για την διαχείριση πόρων, υποδομών και δικτύων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της πόλης.