Οι επιτυχόντες των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους, από τις αρμόδιες υπηρεεσίες σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Δείτε τις ανακοινώσεις των κατά τόπους υπηρεσιών

Ρέθυμνο

Οι επιτυχόντες των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2015 μπορούν να παραλάβουν αυτοπροσώπως ή μέσω των νομίμων κηδεμόνων τους και εκπροσώπων τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει) προσκομίζοντας το δελτίο εξεταζόμενου ή την αστυνομική τους ταυτότητα. τα Πιστοποιητικά τους βρίσκονται από την οδό Καλλιρόης  Παρρέν-Σιγανού 4, 2ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας 28310 52452.

Χανιά

Από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Χανίων ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν τα Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2015.

Τα Πιστοποιητικά μπορούν να παραληφθούν από τα γραφεία της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Χανίων (Γκερόλα 48Β στον 4ο όροφο, Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων), με επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας, από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους (εφόσον είναι ανήλικοι) είτε από άλλο πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο.