Πρωτόκολλο συνεργασίας με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια, και την Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ υπέγραψε σήμερα η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Μαρία Καναβάκη. 

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου συναντήθηκε με της Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ κ. Ελένη Μαυρομμάτη και τον Διοικητή του ΠΑΓΝΗ- ΓΝ «Βενιζέλειο» κ. Ιωάννη Τασσόπουλο  και υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας που αφορά στους ωφελούμενους του Κέντρου Αστέγων του Δήμου Ηρακλείου. Με το πρωτόκολλο αυτό παρέχεται στους ωφελούμενους η δυνατότητα, δωρεάν και σε προτεραιότητα, να κάνουν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου. 

Αναλυτικότερα στο πρωτόκολλο συνεργασίας αναφέρεται ότι ο Δήμος Ηρακλείου, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και το ΠΑΓΝΗ-ΓΝ «Βενιζέλειο», επιβεβαιώνοντας την αμοιβαία πρόθεσή τους να συνεργασθούν εγκαίρως και αποτελεσματικά για την ενίσχυση και επιτυχία του έργου του Δήμου Ηρακλείου όσον αφορά στην υποστήριξη του Κέντρου Αστέγων, με στόχο τη διαχείριση του ζητήματος έλλειψης στέγης, προσέρχονται στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου συνεργασίας γι' αυτό το σκοπό.

Στο περιθώριο της υπογραφής του πρωτοκόλλου συνεργασίας τόσο η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής όσο και η Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ κ. Μαυρομμάτη αλλά και ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ κ. Τασσόπουλος συζήτησαν γενικότερα το θέμα της στήριξης των ευπαθών ομάδων, τόνισαν την ανάγκη στενότερης συνεργασίας για τον προγραμματισμό κοινών δράσεων και αποφάσισαν ότι θα υπάρξει άμεσα και νέα συνάντηση για τα θέματα αυτά.