Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε υπέρμετρης αισιοδοξίας ούτε απαισιοδοξίας για τα αποθέματα υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, από τη στιγμή που περιοριζόμαστε μόνο σε εκτιμήσεις χωρίς να έχουν αρχίσει γεωτρήσεις.

Οι πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη υδρογονανθράκων στα νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο, δείχνουν ότι η ύπαρξη κοιτασμάτων δεν είναι απίθανη, ωστόσο, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ούτε το σημείο ούτε την ποσότητα.

Παρόλα αυτά, ακόμα και όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται, απτό αποτέλεσμα με πετρέλαιο στην επιφάνεια, αναμένεται να έχουμε σε ένα βάθος χρόνου τουλάχιστον 10 ετίας, μετά την έναρξη της έρευνας.

Στο πλαίσιο της τρίημερης συζήτησης που πραγματοποιείται στο ΤΕΕ ΤΔΚ με θέμα την "Τοπική Ανάπτυξη και το Επάγγελμα του Μηχανικού", ο Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου PVT & Core Analysis, School of Mineral Resources Engineering Department, Πολυτεχνείου Κρήτης, Νίκος Βαρότσης, αναφέρθηκε στην ομιλία του για τις προοπτικές αξιοποίησης υδρογονανθράκων.

Μόνο με τις γεωτρήσεις θα μάθουμε τι κρύβει το υπέδαφος

Όπως δήλωσε ο κ. Βαρότσης, απέχουμε πολύ ακόμα από το γνωρίζουμε με βεβαιότητα στοιχεία για την ύπαρξη και την ποσότητα υδρογονανθράκων, αν και υπάρχουν ενδείξεις για την παρουσία αποθεμάτων:

"Διεθνώς, θεωρείται ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ύψος αποθεμάτων ούτε για ύπαρξη αποθεμάτων εάν δεν πραγματοποιηθούν γεωτρήσεις. Απέχουμε πολύ από αυτό το σημείο. Μόλις αρχίσει ένα γεωτρητικό πρόγραμμα θα μπορέσουν να συλλεγούν πραγματικά δεδομένα που θα μμας δώσουν πολύ περισσότερες πληροφορίες από ό,τι μας δίνουν τα θεωρητικά μοντέλα. Τότε θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη άποψη για το τι κρύβει το υπέδαφος της Ελλάδας. Όλες οι ενδείξεις που υπάρχουν σχετικά και με τις γειτονικές περιοχές μας πείθουν ότι πρέπει να υπάρχουν αποθέματα, δεν είμαστε όμως, σε θέση να προσδιορίσουμε ούτε σε ποιο σημείο υπάρχουν ούτε σε ποιές ποσότητες."

 

Τουλάχιστον 10 χρόνια μετά την έναρξη των ερευνών θα έχουμε πετρέλαιο στην επιφάνεια

Η διαδικασίες για τα οικοπεδα που αφορούν στα νότια της Κρήτης και το Ιόνιο, δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει με τους αναμενόμενους ρυθμούς. Ακόμα ωστόσο κι αν αρχίσουν οι έρευνες θα χρειαστεί ένα βάθος δεκαετίας για να έχουμε αποτελέσματα.

"Οι άδειες που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα αφορούν κοιτάσματα μικρής σχετικά δυναμικότητας. Στα 20 οικόπεδα στα οποία εκεί υπάρχουν ουσιαστικά οι μεγαλύτερες υποσχέσεις, η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει. Οι προσφορές κατατέθηκαν πέρσι τον Ιούλιο του 2015 και μέχρι σήμερα επισήμως δεν έχουν καν ανακοινωθεί αυτοί που έδωσαν μέχρι σήμερα προσφορές. Η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να τρέξει με ταχύτητες αυτές τις διαδικασίες ώστε να ανακηρυχθούν οι ανάδοχοι και να ξεκινήσει επιτέλους η έρευνα στην ελλάδα. Από τη στιγμή που θα δοθεί η άδεια και θα ξεκινήσει η διαδικασία θα πρέπει να υπολογίσουμε σε τέτοια βάθη σε τέτοιες περιοχές, κάτι μεταξύ 8-10 χρόνων για να έχουμε το πρώτο πετρέλαιο εμπορικά εκμεταλλεύσιμο στην επιφάνεια." τόνισε ο κ. Βαρότσης

Στο πλαίσιο της 2ης ημέρας εργασιών στο ΤΕΕ, συζητήθηκε μεταξύ άλλων πώς ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης στα Χανιά.

 

Όπως ανέφερε η αρχιτέκτων και Επίκουρη Καθ/τρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο ρόλος των αρχιτεκτόνων είναι σημαντικός και μπορεί να αξιοποιηθεί διπλά στην πόλη είτε είναι μέσω της αξιοποίησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς είτε στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης. 

Το πρώτο μεταπτυχιακό έχει τίτλο "Τουρισμός, Πολιτισμός και Μεσογειακός χώρος" και το δεύτερο "Ολοκληρωμένη Προστασία Ιστορικού Δομημένου Περιβάλλοντος με Σύγχρονες Τεχνολογίες και Προηγμένα Υλικά."

Επιπλέον συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στο περιβάλλον όπως ο εθνικός δρυμός Σαμαριάς, οι υποδομές διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας του νερού και των ακτών καθώς και οι δυνατότητες νεοφυούς επιχειρηματικότητας όπως μπορεί αυτή να αναπτυχθεί με΄σα από το τεχνολογικό πάρκο του Πολυτεχνείου Κρήτης.